Iekšlietu ministrs pauž neizpratni par vides ministra padomnieka izteikumiem

Iekšlietu ministrs Dzintars Jaundžeikars ir neizpratnē par vides ministra padomnieka Viestura Silenieka plašsaziņas līdzekļiem pausto, ka Latvijai neesot rīcības plāna naftas produktu noplūdes gadījumiem un to seku likvidēšanai, jo šāds plāns ir apstiprināts un stājies spēkā jau pirms diviem gadiem.


Iekšlietu ministrs Dzintars Jaundžeikars ir neizpratnē par vides ministra padomnieka Viestura Silenieka plašsaziņas līdzekļiem pausto, ka Latvijai neesot rīcības

„Šādi nekompetenti izteikumi rada nevajadzīgu paniku iedzīvotājos, un ir īpaši nesaprotami, ņemot vērā, ka atbildīga par plāna ieviešanas koordināciju ir Vides ministrijas padotībā esošā Jūras vides pārvalde,” norāda Dz.Jaundžeikars.

Nacionālās gatavības plāns detalizēti un precīzi nosaka kārtību, kādā kompetentās valsts un pašvaldību iestādes rīkojas neparedzētas naftas noplūdes jūrā gadījumā. Tajā noteikta trauksmes izziņošanas, piesārņojuma novērtēšanas, situācijas kontroles, operatīvās vadības un avārijas seku likvidācijas pasākumu secība. Plāns ir piemērojams jebkuram gadījumam jūrā, kas izraisa vai draud izraisīt piesārņojumu Latvijas ūdeņos ārpus ostu akvatorijām.

MK rīkojums nosaka, ka par plāna ieviešanas koordināciju ir atbildīga Vides ministrijas Jūras vides pārvalde, bet par plānā paredzēto pasākumu izpildi, lai likvidētu naftas avāriju sekas jūrā - Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēki.

Plāns nosaka uzdevumus visām iesaistītajām institūcijām, sākot ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un beidzot ar vietējām pašvaldībām.


Atpakaļ