ES tieslietu un iekšlietu ministri Briselē runās par aktualitātēm tieslietās un iekšlietās

Iekšlietu ministrs Dzintars Jaundžeikars 21. februārī piedalījās Eiropas Savienības (ES) Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē Briselē, Beļģijā, lai apspriestu aktuālākos jautājumus iekšlietu un tieslietu jomā.


Iekšlietu ministrs Dzintars Jaundžeikars 21. februārī piedalījās Eiropas Savienības (ES) Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē Briselē, Beļģijā, lai apspriestu aktuālākos jautājumus iekšlietu un tieslietu jomā.

Paredzēts, ka ES tieslietu un iekšlietu ministri pārrunās Francijas priekšlikumu grozīt vīzu nodevas apmēru, kā rezultātā tas var sasniegt 60 eiro. Šāds ierosinājums izteikts, jo Vīzu informācijas sistēmas (VIS) ieviešana un biometrijas datu iegūšana vīzas izsniegšanas procesu sadārdzina. Latvija konceptuāli atbalsta vīzu nodevas paaugstināšanu, tomēr, tā kā nodevas apjoms ir salīdzinoši augsts Austrumeiropas reģiona iedzīvotājiem, Latvija uzskata, ka nepieciešams turpināt debates par

Sanāksmes dalībnieki plāno arī izskatīt Šengenas informācijas sistēmas II (SIS II) prioritātes Austrijas prezidentūras laikā, īpašu uzsvaru liekot uz SIS II pārvaldīšanas iespējām, kā arī apspriedīs turpmākos procesus saistībā ar Eiropas migrācijas tīkla attīstību.

Eiropas Komisija sanāksmē prezentēs ziņojumu par praktisko sadarbību patvēruma jomā, kurā plānots ieskicēt iespējamo atbalstu struktūru izveidi, kuru galvenais uzdevums būtu sekmēt valstu praktisko sadarbību kopīgās Eiropas patvēruma sistēmas ietvaros.

Plānots, ka tikšanās laikā dalībvalstis tiks arī informētas par plānotajiem pasākumiem un metodoloģiju, lai sagatavotu drošo izcelsmes valstu saraksta projektu. Pašlaik Latvijai nav un tā neplāno veidot šādu sarakstu, tomēr Patvēruma likumā ir iekļauti drošas izcelsmes valsts noteikšanas kritēriji.


Atpakaļ