Tieslietu un iekšlietu ministri apspriež vīzu nodevas paaugstināšanu

Eiropas Savienības (ES) tieslietu un iekšlietu ministri, kas otrdien, 21. februārī tikās Briselē, principā vienojušies, ka, ievērojot vīzu izsniegšanas administratīvo izmaksu pieaugumu, kas saistīts ar Vīzu informācijas sistēmas (VIS) un biometrijas ieviešanu, ir pamats paaugstināt vīzu nodevu ES dalībvalstīs.


Eiropas Savienības (ES) tieslietu un iekšlietu ministri, kas otrdien,

Lielākā daļa dalībvalstu neiebilda ierosinātajai vīzu nodevas paaugstināšanas summai – aptuveni 60 eiro - un ieviešanas termiņam, jo tie balstīti uz reālajām administratīvajām izmaksām un VIS ieviešanas grafiku. Tikai atsevišķas valstis norādīja, ka nevar piekrist ne summai, ne termiņam, kamēr nav panākta galīgā vienošanās par izņēmumiem.

Vairākas dalībvalstis, tostarp arī Latvija, uzsvēra nepieciešamību turpināt politisko diskusiju par vīzu nodevas paaugstināšanas ārpolitiskajām sekām, ja iespējams, iesaistot ārlietu ministrus. Šo valstu ministri norādīja, ka nepieciešams panākt tādu vienošanos, kuras ietvaros ir nodrošināti līdzekļi biometrijas datu iegūšanai vīzas izsniegšanas procesā, taču netiek būtiski kavēti kontakti ar nozīmīgām trešajām valstīm, īpaši uzverot kaimiņvalstu un Eiropas Savienības perspektīvas valstu nozīmīgumu.

Ministri uzsvēra, ka būtiski ir neradīt ES kā cietokšņa priekšstatu, tomēr svarīgi arī, lai izņēmumi neizjauc ES vienoto vīzu politiku.

Runājot par nodevas ieviešanas termiņu, ministri pauda atbalstu elastīgai sistēmai, kas paredz paaugstinājumi ieviest līdz 2007.gada 1.janvārim, kas saskan VIS ieviešanas grafiku.

Latvijai lēmums par vīzu nodevas paaugstināšanu būs saistošs tikai līdz ar pievienošanos Šengenas līgumam.


Atpakaļ