Robežsargu un policijas darbinieku dalība starptautiskajās misijās un operācijās

Valsts sekretāru sanāksmē šodien, 23. februārī, izsludināts Iekšlietu ministrijas (IeM) izstrādātais noteikumu projekts “Robežsargu un policijas darbinieku dalība starptautiskajās misijās un operācijās”, kas nosaka prasības un kārtību, kādā robežsargus un policijas darbiniekus norīko un nosūta dalībai starptautiskajās misijās un operācijās.


Valsts sekretāru sanāksmē šodien, 23. februārī, izsludināts Iekšlietu ministrijas (IeM) izstrādātais noteikumu projekts “Robežsargu un policijas darbinieku dalība starptautiskajās misijās un operācijās”, kas nosaka prasības un kārtību, kādā robežsargus un policijas darbiniekus norīko un nosūta dalībai starptautiskajās misijās un operācijās.

Noteikumi paredz, ka Valsts robežsardzes vai Valsts policijas darbinieku dalībai nosūta, ja viņa veselības stāvoklis ir atbilstošs prasībām, zina svešvalodu, ir atbilstoša kvalifikācija, kā arī ir vismaz piecu gadu pieredze dienestā.

Darbinieki starptautiskajās misijās un operācijās piedalās pēc to starptautisko organizāciju, savienību vai kopienu rezolūcijas, rekomendācijas vai lūguma, ar kurām Latvijas Republikai ir noslēgti starptautiskie līgumi.

Noteikumi paredz, ka darbinieku no dalības starptautiskajā misijā vai operācijā atsauc, ja viņš ir izdarījis kriminālsodāmu nodarījumu, dienesta disciplīnas pārkāpumu, veselības stāvokļa dēļ vai ja to lūdz starptautiskās misijas vai operācijas vadība.

Tajos noteikts, ka darbinieks no turpmākās dalības starptautiskajā misijā vai operācijā var atteikties pēc paša vēlēšanās, brīdinot par to vienu mēnesi iepriekš, sava veselības stāvokļa dēļ vai citu objektīvu apstākļu dēļ, kas nav savienojami ar turpmāko dalību misijā vai operācijā.

Noteikumu projektā paredzēta arī starptautisko misiju un operāciju finansēšanas kārtība.


Atpakaļ