gerbonis Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija

Nosaka pienākumus gaisa transporta pārvadātājiem

Ministru Kabinets otrdien, 28.februārī atbalstīja Iekšlietu ministrijas izstrādātos grozījumus likumā „Par aviāciju” un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas nosaka pienākumus un atbildību gaisa transporta pārvadātājiem.


Ministru Kabinets otrdien,

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā nosaka atbildību pārvadātājiem, kas veic pārvadājumus ar gaisa transportu, par pasažieru datu nesniegšanu, nepilnīgu vai kļūdainu datu iesniegšanu VRS.

Grozījumi nosaka - ja gaisa transporta pārvadātājs, kas veic pārvadājumus no valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts, uz Latvijas Republiku, nav iesniedzis datus par tā pasažieriem vai ir iesniedzis nepilnīgu vai kļūdainu informāciju VRS, fiziskajām vai juridiskajām personām var uzlikt naudas sodu no 2000 līdz 3300 latiem.

Grozījumi arī nosaka personas atbildību par ļaunprātīgu nepakļaušanos policijas darbinieka, robežsarga vai zemessarga, kā arī karavīra likumīgajam rīkojumam vai prasībai, kad viņi izpilda sabiedriskās kārtības sargāšanas vai dienesta pienākumus. Šādos gadījumos tagad var uzlikt naudas sodu līdz divsimt latiem vai piemērot administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm.

 

Lai nodrošinātu lielāku migrācijas plūsmu ierobežošanu un nelegālās imigrācijas apkarošanas īstenošanu, nepieciešams harmonizēt finansiālos sodus, kādus pašlaik Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis paredz piemērot attiecībā uz gadījumiem, kad pārvadātājs, kas veic pārvadājumus ar gaisa transportu, nepilda savas saistības. Grozījumi veikti arī tādēļ, ka normatīvajos aktos līdz šim nebija paredzēta personas atbildība par ļaunprātīgu nepakļaušanos robežsarga likumīgajam rīkojumam vai prasībām.


Atpakaļ