Aizsargāt neaizsargātos

Starptautiska projekta AGIS ietvaros Latvijas Policijas akadēmijā noritēja seminārs par sadarbību bērnu aizsardzībā – “Strādājot kopā bērnu aizsardzībai – sadarbības uzlabošana starp dažādām institūcijām vardarbības gadījumos pret bērniem un vardarbības novēršana.”


Starptautiska projekta AGIS ietvaros Latvijas Policijas akadēmijā noritēja seminārs par sadarbību bērnu aizsardzībā – “Strādājot kopā bērnu aizsardzībai – sadarbības uzlabošana starp dažādām institūcijām vardarbības gadījumos pret bērniem un vardarbības novēršana.”

Visā pasaulē vardarbība pret bērniem rada problēmas, turklāt, kā atzīst speciālisti, daudzreiz tā paliek neatklāta un nesodīta. Vardarbības izpausmes var būt: emocionāla, fiziska, seksuāla rakstura - parasti ar ļoti smagām sekām, kuras ne vienmēr izdodas novērst. Tieši tādēļ būtiski ir preventīvie pasākumi.

Latvijā par bērnu tiesību aizsardzību rūpējas vairākas iestādes, un viens no šī semināra mērķiem bija tikties šo institūciju darbiniekiem, kuru uzmanības lokā ir bērnu tiesību aizsardzība, lai dalītos pieredzē un lai tā būtu kā palīgs turpmākajā darbā.

Latvijas Policijas akadēmiju pārstāvēja četri mācībspēki: Civiltiesību katedras lektore Agnese Ādmīdiņa, no Policijas tiesību un speciālās taktikas katedras – asociētais profesors Modris Žeivots un divas lektores no Krimināltiesību katedras Ailona Dārzniece un Solvita Petrova, kas ir arī Zinātnes nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāja un palīdzēja organizēt semināru.

Semināru atklāja Latvijas Policijas akadēmijas prorektors (pienākumu izpildītājs) Artūrs Garonskis, kā arī pārstāvji no Vācijas Policijas vadības akadēmijas: dr.Joachim Jäger un Monika Schneider. Vācijas pārstāve seminārā nolasīja lekciju par vardarbības pret bērniem fenomenoloģiju, šīs vardarbības veidiem un pazīmēm, kuras ir svarīgi zināt, lai nodarījums tiktu atklāts iespējami agrāk, kas garantētu arī labākus rezultātus, sniedzot palīdzību no vardarbības cietušajiem nepilngadīgajiem.

Vācu viesi iesaistījās diskusijā par Latvijas un Vācijas likumdošanu bērnu aizsardzībā, kopīgo un atšķirīgo, īpašajiem nosacījumiem, nopratinot bērnus, starptautisko pieredzi bērnu aizsardzības profilaksē, kā arī par starpinstitucionālo sadarbību.

Semināra dalībnieki no Latvijas pārstāvēja dažādas valsts iestādes un organizācijas: Labklājības ministriju, Ģenerālprokuratūru, Valsts policiju, Valsts probācijas dienestu, Ieslodzījuma vietu pārvaldi, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju, Valsts cilvēktiesību biroju, Rīgas Domi, Rīgas Pašvaldības policiju, nodibinājumu „Centrs Dardedze”.

Būtiski, lai šīs institūcijas strādātu roku rokā un savu darbību koordinētu. Tāpat svarīgi, lai tās izmantotu citu valstu pieredzi savas darbības pilnveidē.


Atpakaļ