Atbalsts rīcības plānu „Šengenas acquis prasību īstenošanai likumdošanas jomā”

Ministru Kabinets (MK) 4.aprīlī, atbalstīja Iekšlietu ministrijas sagatavoto rīcības plānu, kas paredz nodrošināt Latvijas Republikas nacionālo normatīvo


Ministru Kabinets (MK) 4.aprīlī, atbalstīja Iekšlietu ministrijas sagatavoto rīcības plānu, kas paredz nodrošināt Latvijas Republikas nacionālo normatīvo

Rīcības plāns paredz izstrādāt jaunus normatīvo aktu projektus un veikt grozījumus spēkā esošajos tiesību aktos, lai nodrošinātu valsts nacionālo normatīvo aktu atbilstību Šengenas tiesību aktu kopuma prasībām.

Plāns izstrādāts, balstoties uz Šengenas konvenciju un uz atbilstošo sekundāro Šengenas acquis likumdošanu.

Rīcības plānā noteiktie uzdevumi normatīvo aktu projektu izstrādes jomā tiks izpildīti iesaistītajām institūcijām piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. Gadījumā, ja konkrētā normatīvā akta projekta izpildei būs nepieciešams papildus finansējums, tiks sagatavots attiecīgais pamatojums, kuru iesniegs MK vispārējā normatīvā akta projekta izskatīšanas kārtībā.


Atpakaļ