Pārrunā situāciju civilās aizsardzības jomā

Šodien iekšlietu ministrs Dzintars Jaundžeikars un Iekšlietu ministrijas (IeM) valsts sekretārs Aivars Straume tikās ar Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) pārstāvjiem, lai pārrunātu situāciju civilās aizsardzības jomā.


Šodien iekšlietu ministrs Dzintars Jaundžeikars un Iekšlietu ministrijas (IeM) valsts sekretārs Aivars Straume tikās ar Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) pārstāvjiem, lai pārrunātu situāciju civilās aizsardzības jomā.

Abu pušu dalībnieki norādīja, lai turpmāk sadarbība ar pašvaldību pārstāvjiem krīzes situācijās būtu veiksmīgāka, nepieciešams Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam (VUGD) veikt pašvaldību Ārkārtas situācijas operatīvās komisijas locekļu regulāru apmācību, kā rīkoties dažādu katastrofu gadījumos. Ir arī nepieciešams ieviest vienotu datu bāzi, kas palīdzētu koordinēt sadarbību starp glābšanas dienestiem un pašvaldībām krīzes situācijās.

IeM vadība un pašvaldību pārstāvji vienojās, ka ir nepieciešams noteikt konkrētu amatpersonu, kas būtu tiesīga atļaut valsts materiālo rezervju izmantošanu katastrofas gadījumā.

LPS izteica atbalstu par ciešāku sadarbību, realizējot vienotu VUGD attīstības koncepciju.

LPS arī atbalstīja IeM aktivitātes jaunā Civilās aizsardzības likuma virzīšanā izskatīšanai Saeimā.

Sanāksmes dalībnieki nolēma, ka tiem ir jātiekas biežāk, lai uzlabotu abu pušu sadarbību, jo iekšējā drošība ir svarīgs uzdevums gan IeM, gan LPS.


Atpakaļ