Noslēgusies dienesta pārbaude saistībā ar ugunsgrēku M. Ķempes ielā

Pārbaudot ziņas par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) priekšnieka Ainara Penča iespējamiem pārkāpumiem, sniedzot it kā maldinošu informāciju saistībā ar traģisko ugunsgrēku M. Ķempes ielā, Iekšlietu ministrijas (IeM) dienesta pārbaudes komisija nav konstatējusi apzinātus pārkāpumus A. Penča darbībā.


Pārbaudot ziņas par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) priekšnieka Ainara Penča iespējamiem pārkāpumiem, sniedzot it kā maldinošu informāciju saistībā ar traģisko ugunsgrēku M. Ķempes ielā, Iekšlietu ministrijas (IeM) dienesta pārbaudes komisija nav konstatējusi apzinātus pārkāpumus A. Penča darbībā.

Dienesta pārbaudes slēdzienā secināts, ka VUGD Personāla pārvaldes Inspekcijas nodaļas priekšnieka Arvīda Vilcāna ziņojumā minētie fakti par iespējamu maldinošu ziņu sniegšanu saistībā ar traģiskā ugunsgrēka dzēšanas darbu apstākļiem, uz kuru pamata tika ierosināta dienesta pārbaude, kopumā neatbilst patiesībai. Izjautājot A.Vilcānu, komisija arī pārliecinājās, ka viņam pašam nav precīzas un tiešas informācijas par iespējamajiem pārkāpumiem – viņš par tiem tikai dzirdējis no trešajām personām, kuru uzvārdus nevēlas atklāt. Piemēram, dokumentus, par kuros pieļautām kļūdām savā ziņojumā runā A.Vilcāns, viņš pats nav redzējis.

Dienesta pārbaudes komisija, uzklausot lieciniekus un pārbaudot dokumentus, secinājusi, ka VUGD amatpersonas, sastādot M.Ķempes ielā notikušā ugunsgrēka aprakstu, kā arī informatīvo ziņojumu par ugunsgrēku, ir pieļāvušas vienu tehniska rakstura kļūdu, kā arī neprecizitāti – norādīts neprecīzs attālums no tuvākā VUGD depo līdz ugunsgrēka vietai, kā arī minēts nepareizs ugunsgrēka vietā strādājušo ugunsdzēsēju skaits.

Tomēr komisija secinājusi, ka minētās kļūdas pieļautas aiz neuzmanības un nav uzskatāmas par dienesta disciplīnas pārkāpumu. Kļūdas radušās, jo, ņemot vērā ugunsgrēka traģiskās sekas un lielo sabiedrības rezonansi, dokumenti tika gatavoti ļoti saspringtos termiņos, tostarp strādājot brīvdienās. Pieļautās neprecizitātes arī būtiski neietekmē secinājumus par glābšanas darbu norisi ugunsgrēkā.

Komisija arī pārbaudīja A.Vilcāna apgalvojumus, ka minētajos dokumentos glābšanas darbu norise apzināti attēlota labvēlīgāka ugunsdzēsējiem, jo dokumentus sastādījis VUGD priekšnieka vietnieks Jurijs Kisļaks, kura dēls piedalījās ugunsgrēka dzēšanā. Komisija konstatēja, ka, tieši ņemot vērā iespējamo interešu konflikta situāciju, dokumentu sastādīšana uzticēta nevis J.Kisļakam, bet gan darba grupai VUGD Operatīvās pārvaldes priekšnieka Vladimira Vetuha vadībā. J.Kisļaks darba grupai tikai sniedza konsultatīvu palīdzību kā speciālists šajā jomā.

Jau vēstīts, ka iekšlietu ministrs Dz.Jaundžeikars atstādināja A.Penci no dienesta pienākumu pildīšanas, kamēr dienesta pārbaudē tika izvērtēta A.Vilcāna ziņojumā sniegtā informācija, ka A.Pencis apzināti sniedzis iekšlietu ministram, valdībai un Ģenerālprokuratūrai maldinošas ziņas par traģisko ugunsgrēku M.Ķempes ielā.


Atpakaļ