Atbalsta priekšlikumus parāda IeM iestāžu darbiniekiem segšanai

Ministru Kabinets 11. aprīlī, pieņēma zināšanai Iekšlietu ministrijas (IeM) sagatavoto Informatīvo


Ministru Kabinets 11. aprīlī, pieņēma zināšanai Iekšlietu ministrijas (IeM) sagatavoto Informatīvo

Ministru Kabinets atbalstīja IeM piedāvāto risinājumu par to, kādā veidā finansēt šos pasākumus. Tas paredz, ka papildu izdevumus atvaļinājuma pabalsta parāda izmaksai līdz 5,2 milj. latu apmērā par 2003. – 2004.gadu Valsts policijas, VRS un VUGD ierēdņiem, kas pabalsta izmaksas brīdī atrodas dienestā, un papildu izdevumus drošības pasākumu nodrošināšanai Pasaules hokeja čempionātā līdz 1,09 milj. latu apmērā segs no attiecīgajām iestādēm 2006.gadam piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Pabalstu parādi tiks izmaksāti 2006.gada maijā un augustā.

Šos izdevumus IeM dienestiem kompensēs, izdarot grozījumus 2006.gada budžetā.

Tāpat, lemjot par grozījumiem 2006.gada budžetā, lems arī par līdzekļu piešķiršanu atvaļinājuma pabalsta izmaksai līdz 3,8 milj. latu apmērā par 2005.gadu, piemaksu par virsstundu darbu un naktsdarbu 2,3 milj. latu apmērā izmaksai VRS darbiniekiem, piemaksu par darbu smagos apstākļos līdz 0,6 milj. latu apmērā izmaksai VUGD darbiniekiem un atvaļinājuma pabalsta parāda izmaksai 1,37 milj. latu apmērā bijušajiem IeM dienestu ierēdņiem, kas atvaļināti no dienesta līdz 2005.gada 31.augustam.

Ministru Kabinets arī uzdeva IeM sagatavot un līdz 2006.gada 1.maijam iesniegt Saeimā grozījumu projektus likumā „Par policiju”, Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā un Robežsardzes likumā, paredzot atvaļinājuma pabalsta izmaksu IeM sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm par 2005.gadu.


Atpakaļ