Ministru Kabinetā 11. aprīlī izskatītie Iekšlietu ministrijas sagatavotie normatīvie akti

Ministru Kabinets 11. aprīlī izskatīja šādus Iekšlietu ministrijas (IeM) sagatavotos normatīvos aktus:


Ministru Kabinets 11. aprīlī izskatīja šādus Iekšlietu ministrijas (IeM) sagatavotos normatīvos aktus:

Informatīvo ziņojumu „Par apsardzes nodrošināšanu Latvijas Republikas pārstāvniecībā Eiropas Savienībā Briselē”, kas nosaka piešķirt IeM finansējumu apsardzei Latvijas Republikas pārstāvniecībā Eiropas Savienībā Briselē [pdf].

Noteikumu projektu „Glabāšanai kamerā atļauto priekšmetu saraksts", kas nosaka īslaicīgās aizturēšanas vietas kamerā glabāšanai atļauto priekšmetu sarakstu [pdf].

Grozījumus Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā, kas paredz, ka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) specializētā valsts civildienesta ierēdņi varēs saņemt atvaļinājuma pabalstus arī par 2003. un 2004. gadu [pdf].

Grozījumus likumā „Par Latvijas Republikas valsts materiālajām rezervēm”, kas nosaka valsts materiālo rezervju iesaistīšanu katastrofu pārvaldīšanā, kā arī amatpersonu, kas pieņems lēmumu par minēto resursu iesaistīšanu [pdf].

Grozījumus MK noteikumos „Kārtība, kādā izmaksājamas Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm piešķirtās izdienas pensijas, ja minētās personas izbrauc uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs” [pdf].

Ministru Kabinets atbalstīja Iekšlietu ministrijas izstrādātos grozījumus MK noteikumos „Noteikumi par speciālo piemaksu valsts vecuma pensijai Latvijas policijā un Latvijas Robežsargu brigādē dienējušām personām” [pdf].

Ministru Kabinets piešķīra Iekšlietu ministrijai nedaudz vairāk par astoņiem tūkstošiem latu, lai izmaksātu izceļošanas pabalstu četriem Krievijas militārajiem pensionāriem un viņu ģimenes locekļiem, kuri izbrauc uz pastāvīgu dzīvi ārpus Latvijas [pdf].


Atpakaļ