gerbonis Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija

Spāru svētki jaunajā IeM kompleksā

Jaunajā Iekšlietu ministrijas (IeM) administratīvo ēku kompleksā Rīgā, Gaujas ielā 15, 12. aprīlī tika svinēti spāru svētki pirmajai – Valsts policijas ēkai.


Jaunajā Iekšlietu ministrijas (IeM) administratīvo ēku kompleksā Rīgā, Gaujas ielā 15, 12. aprīlī tika svinēti spāru svētki pirmajai – Valsts policijas ēkai.

 

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem būs iespēja nokļūt pasākuma vietā ar IeM transportu, kas aties no Iekšlietu ministrijas, Raiņa bulvārī 6, plkst. 12.00. Interesentus, kas vēlas izmantot šo iespēju, lūdzam pieteikties IeM Preses centrā (dace.ekerte@iem.gov.lv, 7219213).

Gaujas ielas komplekss ir nozīmīgākais Iekšlietu ministrijas dienestu darbības nodrošināšanai paredzētais būvniecības projekts pēdējo gadu laikā. Projekta veiksmīga īstenošana beidzot ļaus policistiem atstāt katastrofālā stāvoklī esošo ēku Brīvības ielā 61, kas ir tehniski un morāli novecojusi un neatbilst policijas darba prasībām un specifikai.

 

Kompleksu IeM struktūrvienību vajadzībām paredzēts izbūvēt divās kārtās, pirmo kārtu nododot ekspluatācijā 2007.gada maijā. Projekta mērķis ir apvienot Iekšlietu ministrijas struktūrvienības vienā kompleksā, tādejādi radot nepieciešamos priekšnoteikumus maksimāli efektīvai struktūrvienību savstarpējai komunikācijai un darbības koordinācijai, kā arī ekonomiski risināt materiāli tehniskās apgādes, nepieciešamo inženiertehnisko resursu izmantošanas un iekšējās sadzīves (ēdināšanas, sporta, veselības) jautājumus.

 

Līgums ar SIA „Skonto būve” par kompleksa projektēšanu un būvniecību tika noslēgts 2002.gada rudenī. Diemžēl 2002.gada nogalē valdība apturēja šī līguma izpildi, jo uzskatīja, ka projekts ir neizdevīgs un pārāk dārgs. Tikai 2004.gada rudenī tika pieņemts lēmums projektu atsākt un valdība pilnībā atjaunoja līgumu, jo, izvērtējot visus tālākās rīcības variantus, bija skaidrs, ka pārējie risinājumi ir vēl neizdevīgāki un radīs zaudējumus valstij.

 

Kompleksa pamatakmeni iemūrēja pērnā gada jūlijā. IeM kompleksa būvniecības pirmajā kārtā paredzēts izbūvēt VP ēku un tehnisko bloku, iebūvēt iekšējos inženiertīklus, ārējos tīklus, iekārtot teritoriju un izveidot autostāvvietas. Uz jauno kompleksu 2007.gada pirmajā pusē pārcelsies VP vadība, štābs, VP dežūrdaļa, VP Personāla pārvalde, Izziņas pārvalde, Galvenā kārtības policijas pārvalde, Galvenā kriminālpolicijas pārvalde, Ekonomikas policijas birojs, Narkotiku apkarošanas birojs, Interpols, Eiropols un citas VP struktūrvienības.

 

Jaunajā kompleksā ir paredzētas gan plašas policistu darba telpas, gan speciāli Eiropas Savienības prasībām atbilstošs īslaicīgās aizturēšanas izolators. Kompleksā tiks izvietota nacionālā Šengenas informācijas sistēma, kā arī nacionālais SIRENE birojs.

 

Kopumā kompleksā 42 396 kvadrātmetru platībā tiks izbūvētas četras ēkas, kurās paredzēts izvietot IeM centrālo aparātu, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, Informācijas centru, Iekšlietu īpašumu valsts aģentūru, Medicīnas centru un Iekšlietu ministrijas poliklīniku.

IeM administratīvo ēku kompleksa plānotās izmaksas ir 27,4 miljoni latu.


Atpakaļ