VUGD brīvdienās pastiprināti kontrolēs kūlas dedzinātājus

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) Lieldienu brīvdienās strādās pastiprinātā režīmā un dosies īpašos reidos, lai novērstu pērnās zāles dedzināšanu un sodītu kūlas dedzinātājus.


Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) Lieldienu brīvdienās strādās pastiprinātā režīmā un dosies īpašos reidos, lai novērstu pērnās zāles dedzināšanu un sodītu kūlas dedzinātājus.

Tāpēc VUGD priekšnieks Ainars Pencis ir izdevis rīkojumu, ar kuru reģionālajām VUGD struktūrvienībām uzdots Lieldienu brīvdienās visā Latvijā organizēt īpašus reidus pērnās zāles dedzināšanas novēršanai. Ugunsdzēsēji dosies izbraucienos, lai operatīvi konstatētu kūlas degšanu, kā arī sodītu kūlas dedzinātājus. Šajā darbā ugunsdzēsēji cieši sadarbosies ar Iekšlietu ministrijas, Vides aizsardzības kluba un apdrošināšanas sabiedrības „If Latvija” organizētajām kūlas dedzināšanas novēršanas patruļām, kas jau kopš otrdienas darbojas visos Latvijas reģionos.

VUGD atgādina, ka kūlas dedzinātājus var sodīt administratīvi – izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu fiziskajām personām līdz 100 latiem, bet juridiskajām – līdz 1000 latiem. Par kūlas dedzināšanu 2004.gadā administratīvi sodītas 372 personas, 2005.gadā - 110. Šogad sodu saņēmuši 30 dedzinātāji.

VUGD arī atgādina, ka saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumiem zemes īpašniekam (valdītājam) ir jāveic nepieciešamos pasākumus, lai viņa īpašumā esošajā teritorijā nenotiktu kūlas dedzināšana. Ja teritorija tomēr degusi, pretendentiem tiks samazināts Eiropas Savienības (ES) mazāk labvēlīgo apvidu maksājums. VUGD šajā jomā cieši sadarbojas ar Lauku atbalsta dienestu, sniedzot tam informāciju par platībām, kur degusi kūla.

Ik pavasari strauji mainīgā vēja ietekmē liesmas aptver vairāk nekā 18 - 20 tūkstošus hektāru sausās zāles lauku. VUGD ikgadējie papildus izdevumi degvielai, tehnikas remontam, virsstundu darba samaksai kūlas dzēšanas dēļ ir vidēji 20 tūkstoši latu. Ir dienas, kad izsaukumi uz šādiem ugunsgrēkiem sasniedz 300 parasto ap 30 izsaukumu vietā. Dzēsēji bez atpūtas steidz no viena sviluma uz otru, un var nepaspēt izglābt cilvēkus, kuri nokļuvuši citās nelaimēs.

VUGD aicina ikvienu palīdzēt mazināt kūlas dedzināšanas neprātu. Nededziniet paši un neļaujiet dedzināt citiem! Ievērojiet Ugunsdrošības noteikumus, kas paredz, ka teritoriju sistemātiski jāattīra no degtspējīgiem atkritumiem, bet ap ēkām 10 metrus platu joslu jāattīra no sausās zāles un nenovākto kultūraugu atliekām! Neatstājiet bez uzraudzības bērnus, pastāstiet viņiem, kādu postu cilvēkiem, īpašumiem un dabai var nodarīt sausajā zālē joka pēc iedegta sīka liesmiņa! Esiet uzmanīgi, dedzinot ugunskurus atpūtā pie dabas - kūlas ugunsgrēki nereti pāriet kūdras slāņos, pamežā un mežā!

Sausās zāles degšana ceļmalās un dzelzceļa tuvumā dūmu un miglas dēļ bīstami apdraud ceļu satiksmi. Kūlas un meldru dedzināšanas iet bojā tikko modusies dzīvība - augi, kukaiņi, putni, mazie dzīvnieki, samazinās augsnes auglība. Degot pērnajai zālei, sadeg arī tajā esošie bīstamie atkritumi un gaisā izdalās cilvēka veselībai īpaši kaitīgas vielas.

Ja ugunsgrēks tomēr izcēlies – nezaudējiet laiku un nekavējoties izsauciet Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu pa tālruni 112 vai 01!

VUGD vēl visiem Latvijas iedzīvotājiem saulainas Lieldienas un lai ne Jums, ne arī Jūsu radiem un draugiem nevajadzētu zvanīt ārkārtas palīdzības dienestiem!

         

Inese Veisa

VUGD Sabiedrisko attiecību nodaļas p.i.

7075868, 8379945

inese.veisa@vugd.gov.lv


Atpakaļ