gerbonis Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei – 15 gadi!

Pagājuši 15 gadi kopš Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) dibināšanas dienas. Par godu šim notikumam 19.aprīlī Rīgas Latviešu biedrības namā notika svinīgais sarīkojums, kurā piedalījās valdības pārstāvji, PMLP vadība un darbinieki, kā arī sadarbības iestāžu pārstāvji.


Pagājuši 15 gadi kopš Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) dibināšanas dienas. Par godu šim notikumam 19.aprīlī Rīgas Latviešu biedrības namā notika svinīgais sarīkojums, kurā piedalījās valdības pārstāvji, PMLP vadība un darbinieki, kā arī sadarbības iestāžu pārstāvji.

 

No dibināšanas brīža iestādes pārziņā bijusi dažādu valstiski nozīmīgu funkciju īstenošana, veiksmīgi piedzīvotas dažādas reformas un reorganizācijas, par kurām svinīgā pasākuma laikā atgādināja fragmenti no jaunās filmas “Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. Pagātne, tagadne, nākotne”, kas rada priekšstatu par iestādes izveidi un pilnveidošanos vēsturisko pārmaiņu kontekstā.

 

Vēsturē ieskatījās un pateicās par ieguldīto darbu PMLP priekšnieks Vilnis Jēkabsons: “Šodien jūtamies spēcīgi, jo vairāk kā puse mūsu darbinieku iestādes attīstībā ieguldījuši vairāk kā 10 darba gadu. Tā ir vērtīga pieredze! Ceru, ka arī turpmāk mēs būsim kolektīvs, kas daudzu gadu garumā iet roku rokā. Paldies, Jums visiem, par labi paveikto darbu un izturību!”

 

Iekšlietu ministrs Dzintars Jaundžeikars, sveicot PMLP darbiniekus iestādes svētkos, sacīja, ka PMLP ir iestāde, ar kuru saskaras ikviens Latvijas iedzīvotājs un patīkami, ka bieži tiek teikti labi vārdi par kvalitatīvu apkalpošanu PMLP nodaļās.

 

Sveikt Latvijas migrācijas dienesta kolēģus bija ieradušies arī Igaunijas un Lietuvas migrācijas dienestu pārstāvji.

 

Pasākuma laikā pirmoreiz tika pasniegts PMLP apbalvojums “Goda zīme Par nopelniem”. Par nozīmīgu ieguldījumu PMLP uzdevumu īstenošanā un attīstības veicināšanā to saņēma 11 cilvēki.

 

1. pakāpes Goda zīmi „Par nopelniem” saņēma:

 

Maira Roze, PMLP priekšnieka vietniece;

Ilmārs Varslavāns, Personu statusa kontroles departamenta Personu lietu apstrādes nodaļa nodaļas vadītājs;

Ligita Ļūmane, Repatriācijas nodaļa vecākā referente;

Andris Jānis Lejiņš, PMLP priekšnieka vietnieks līdz 2003.gadam.

 

2. pakāpes Goda zīmi „Par nopelniem” saņēma:

 

Benita Pranckaite, Iedzīvotāju reģistra departamenta Klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja vietniece;

Inese Pučeta, PMLP Jelgavas pilsētas un rajona nodaļas vadītāja;

Sarmīte Vjatere, PMLP Talsu rajona nodaļas vadītāja;

Birute Pelēce, PMLP Valkas rajona nodaļas vadītāja;

 

3. pakāpes Goda zīmi „Par nopelniem” saņēma:

 

Aina Kandava, Ārzemnieku apkalpošanas departamenta Uzturēšanās atļauju nodaļas  vecākā lietvede;

Valda Gerica, PMLP Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas nodaļas vecākā eksperte;

Lilija Ezerniece, PMLP Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas nodaļas vadītāja vietniece.

 

Apbalvojumu pasniedza pirmoreiz, bet tradīcija tiks turpināta, jo apbalvojumu plānots pasniegt reizi gadā.

 

 

 

Diana Bogdanova

PMLP Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

tlr.: 7219185; mob.tlr.: 6325463

diana.bogdanova@pmlp.gov.lv


Atpakaļ