Atbalsta krimināllikuma grozījumus kodolterorisma novēršanai

Ministru Kabinets otrdien, 25.aprīlī, atbalstīja Iekšlietu ministrijas izstrādātos grozījumus Krimināllikumā, kas paredz noteikt kriminālatbildību par ar kodolterorismu saistītajiem noziegumiem, ja tie izraisījuši smagas sekas.


Ministru Kabinets otrdien, 25.aprīlī, atbalstīja Iekšlietu ministrijas izstrādātos grozījumus Krimināllikumā, kas paredz noteikt kriminālatbildību par ar kodolterorismu saistītajiem noziegumiem, ja tie izraisījuši smagas sekas.

2005.gada 13.aprīlī Apvienoto Nāciju Organizācijas (turpmāk tekstā – ANO) Ģenerālā Asambleja ar vienprātīgu lēmumu pieņēma Starptautisko konvenciju par kodolterorisma apkarošanu. Šī Konvencija dalībvalstīm par pienākumu uzliek kriminalizēt Konvencijā minētos nodarījumus, piemēram, radioaktīvo materiālu nelikumīgu glabāšanu nolūkā radīt nopietnus miesas bojājumus cilvēkiem vai izraisīt to nāvi, vai radīt nopietnu kaitējumu īpašumam, radioaktīvo materiālu nelikumīgu izmantošanu ar tādu pašu nolūku vai nolūkā piespiest fizisku, juridisku personu, valsti vai starptautisku organizāciju veikt noteiktas darbības vai atturēties no tām u. tml.

Gandrīz visi Konvencijā minētie noziedzīgie nodarījumi jau ir paredzēti Latvijas Krimināllikumā, tomēr, lai pilnībā kriminalizētu Konvencijā minētos noziedzīgos nodarījumus, nepieciešams likumu papildināt, nosakot kriminālatbildību par pantā minēto noteikumu pārkāpumu, ja iestājušās smagas sekas.

 

 

Sagatavoja:
Preses un sabiedrisko attiecību departaments
tālrunis 7219213

fakss 7219030
e-pasts: presescentrs@iem.gov.lv  


Atpakaļ