Atbalsta noteikumus par piespiedu izraidīšanu pa gaisa telpu

Ministru Kabinets otrdien, 25.aprīlī, atbalstīja Iekšlietu ministrijas sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu ”Kārtība, kādā Latvijas Republika saņem un sniedz palīdzību Eiropas Savienības dalībvalstīm un Šengenas


Ministru Kabinets otrdien, 25.aprīlī, atbalstīja Iekšlietu ministrijas sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu ”Kārtība, kādā Latvijas Republika saņem un sniedz palīdzību Eiropas Savienības dalībvalstīm un Šengenas

Projekts izstrādāts, lai nodrošinātu Latvijas saistību izpildi pret Eiropas Savienību un saskaņotu Latvijas tiesību aktus ar Šengenas acquis noteikumiem. Pašlaik Latvijas tiesību aktos nav paredzēta iespēja piedalīties citas Eiropas Savienības dalībvalsts organizētajā lidojumā ar mērķi izraidīt personu (personas) pa gaisa ceļu, un nav paredzēta iespēja nepieciešamības gadījumā organizēt kopīgu lidojumu ar mērķi izraidīt personas no Latvijas un citām Eiropas Savienības dalībvalstīm.

2003.gada 25.novembrī Eiropas Savienības Padome pieņēma Padomes Direktīvu 2003/110/EK par palīdzību tranzīta gadījumos, lai veiktu izraidīšanu pa gaisa ceļu. Tās mērķis ir noteikt palīdzības pasākumus starp kompetentajām iestādēm, kas saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem nodrošina personu izraidīšanu no valsts dalībvalstu lidostās, attiecībā uz trešo valstu piederīgo izraidīšanu pa gaisa ceļu ar eskortu vai bez tā.

Savukārt 2004.gada 29.aprīli Eiropas Savienības Padome ir pieņēmusi Padomes lēmumu 2004/537/EK par kopēju lidojumu organizēšanu ar mērķi no divu vai vairāku dalībvalstu teritorijas izraidīt trešo valstu piederīgos, uz kuriem divu vai vairāku dalībvalstu teritorijā attiecas izraidīšanas pasākumi. Lēmuma mērķis ir koordinēt trešo valstu piederīgo izraidīšanu pa gaisa ceļu no divām vai vairākām Eiropas Savienības dalībvalstīm, uz kuriem attiecas individuāli izraidīšanas rīkojumi.

           

 

Sagatavoja:
Preses un sabiedrisko attiecību departaments
tālrunis
7219213

fakss 7219030
e-pasts: presescentrs@iem.gov.lv  


Atpakaļ