Atbalsta grozījumus Ūdens policijas izveidošanai

Ministru Kabinets otrdien, 25.aprīlī, atbalstīja Iekšlietu ministrijas izstrādātos grozījumus likumā „Par policiju”, kas uzdod policijai veikt jaunas funkcijas – savas kompetences ietvaros uzraudzīt ūdens satiksmi.


Ministru Kabinets otrdien, 25.aprīlī, atbalstīja Iekšlietu ministrijas izstrādātos grozījumus likumā „Par policiju”, kas uzdod policijai veikt jaunas funkcijas – savas kompetences ietvaros uzraudzīt ūdens satiksmi.

Lai īstenotu jaunos uzdevumus, Valsts policijā plānots izveidot 80 jaunas štata vienības. Šo darbinieku pienākumos ietilps ūdens satiksmes uzraudzība siltajā laika periodā Latvijas teritorijā, savukārt ziemas periodā viņi pildīs patruļdienesta darbinieku funkcijas attiecīgajās policijas pārvaldēs.

Grozījumi paredz, ka policijai būs tiesības kontrolēt ūdens satiksmes drošības noteikumu ievērošanu iekšējos ūdeņos, kā arī atpūtas kuģu reģistrācijas noteikumu ievērošanu. Policija arī reģistrēs un uzskaitīs ūdens satiksmes negadījumus iekšējos ūdeņos, kā šajos negadījumos cietušos un bojā gājušos.

Policijas darbinieki varēs apturēt atpūtas kuģi un izdarīt tā apskati, ja ir pamats domāt, ka vadītājs ir pārkāpis noteikumus par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos; veikt pārbaudi, ja ir konstatēts, ka kuģošanas līdzeklis vai tā motors izsludināts meklēšanā, vai rodas pamatotas aizdomas, ka kuģošanas līdzekļa identifikācijas numurs, motora numurs, reģistrācijas dokumenti vai personas vadītāja apliecība ir viltota.

Policijai būs tiesības atstādināt no atpūtas kuģa vadīšanas personu, kura ir alkoholisko, narkotisko, psihotropo, toksisko, citu apreibinošu vielu vai arī reakcijas ātrumu un uzmanību samazinošu medikamentu iespaidā vai ir tādā  slimības vai noguruma pakāpē, ka tas var ietekmēt vadītāja darbspēju un ūdens satiksmes drošību. Policija varēs arī atstādināt no atpūtas kuģa vadīšanas personu, kurai nav dokumentu, kas apliecina kuģošanas līdzekļa reģistrāciju vai attiecīgā kuģošanas līdzekļa vadītāja apliecības.

Policija varēs arī aizliegt izmantot atpūtas kuģi, kas nav tehniskā kārtībā, nav apgādāts ar nepieciešamo aprīkojumu un glābšanas līdzekļiem, kā arī atpūtas kuģi, kuru nepieciešams reģistrēt un kuram nav šim nolūkam paredzētajās vietās norādītas valsts reģistrācijas numura zīmes vai nosaukums. Ja nepieciešams, policija varēs nogādāt atpūtas kuģi tuvākajā atpūtas kuģiem paredzētajā piestātnē, ja ir konstatēts, ka kuģošanas līdzekļa vadītājs nav ievērojis noteikumus par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos.

Plānots, ka ūdens satiksmes kontroli policija varētu uzsākt ar 2007.gada 1.maiju.

Lai nodrošinātu Ūdens policijas darbu – algotu darbiniekus un nodrošinātu materiāltehnisko bāzi, Valsts policijai 2007.gadā būs nepieciešami papildus 1,2 milj. latu, bet 2008. un turpmākajos gados – 688 tūkst. latu gadā.

 

 

Sagatavoja:
Preses un sabiedrisko attiecību departaments
tālrunis 7219213

fakss 7219030
e-pasts: presescentrs@iem.gov.lv  


Atpakaļ