Par nekustamā īpašuma saglabāšanu valsts īpašumā

Attēls
Attēls
Valsts sekretāru sanāksmē 25.maijā izsludināts Iekšlietu ministrijas izstrādātais rīkojuma projekts, kas paredz saglabāt valsts īpašumā nekustamo īpašumu „Skaistkalnes robežkontroles punkts” Bauskas rajona Skaistkalnes pagastā valsts aizsardzības nozīmes objektu apbūves vajadzībām.
Valsts sekretāru sanāksmē 25.maijā izsludināts Iekšlietu ministrijas izstrādātais rīkojuma projekts, kas paredz saglabāt valsts īpašumā nekustamo īpašumu „Skaistkalnes robežkontroles punkts” Bauskas rajona Skaistkalnes pagastā valsts aizsardzības nozīmes objektu apbūves vajadzībām. Projekts „Par nekustamā īpašuma „Skaistkalnes robežkontroles punkts” Bauskas rajona Skaistkalnes pagastā saglabāšanu valsts īpašumā” izstrādāts, lai sakārtotu zemes īpašuma tiesības zemes vienībai 0,03 ha platībā un ēkai uz tās. Pašlaik uz zemes vienības atrodas Valsts robežsardzes Sēlijas pārvaldei piederošas pārvietojamas būves.

Nekustamais īpašums 1940. gadā piederēja Skaistkalnes ebreju draudzei un 1942. gadā zemes vienības īpašuma valdītājs bija Gruntsgabalu sabiedrība Latvijā. Likumā noteiktajā termiņā likumiskie un testamentārie mantinieki zemes īpašuma tiesību atjaunošanas pieprasījumus vai pieprasījumus kompensācijas saņemšanai nav iesnieguši. Bauskas rajona Skaistkalnes pagasta padome 2005.gada 30.septembrī piešķīra zemes vienību pastāvīgā lietošanā Valsts robežsardzes Sēlijas pārvaldes Skaistkalnes robežkontroles punkta vajadzībām.

Sagatavoja:
Preses un sabiedrisko attiecību departaments
tālrunis 7219213
fakss 7219030
e-pasts: presescentrs@iem.gov.lv


Atpakaļ