Latvijā ieradušās augsta līmeņa ANO amatpersonas narkotiku novēršanas jautājumos

Latvijā šonedēļ uzturas augsta līmeņa Apvienoto Nāciju Organizācijas Starptautiskās narkotiku kontroles valdes (United Nations International Narcotics Control Board, UN INCB) delegācija.
Latvijā šonedēļ uzturas augsta līmeņa Apvienoto Nāciju Organizācijas Starptautiskās narkotiku kontroles valdes (United Nations International Narcotics Control Board, UN INCB) delegācija. INCB pārstāvju vizītes mērķis ir izpētītnarkotiku izplatības situāciju Latvijā un narkotiku kontroles starptautisko līgumu ieviešanu un ievērošanu. Vizītes rezultātā INCB izstrādās rekomendācijas Latvijas valdībai. Latvijā ieradušās UN INCB valdes locekle profesore Sevila Atasoja (Sevil Atasoy) un UN INCB sekretariāta pārstāve Gizela Vīzere-Herbeka (Gisela Wieser–Herbeck).

29. maijā INCB pārstāves tikās ar iekšlietu ministru Dzintaru Jaundžeikaru, Valsts policijas (VP) priekšnieku Jāni Zaščirinski, kā arī Tieslietu ministrijas, Valsts ieņēmumu dienesta Muitas kriminālpārvaldes un Ieslodzījumu vietu pārvaldes vadību.

Tiekoties ar iekšlietu ministru, Iekšlietu ministrijas (IeM) amatpersonas un VP vadība iepazīstināja UN INCB pārstāves ar narkotiku apkarošanas un narkomānijas novēršanas sistēmu Latvijā, IeM un IeM dienestu lomu tajā.

ANO pārstāves norādīja, ka augstu novērtē Latvijas centienus un līdz šim paveikto narkotiku izplatības samazināšanā un narkomānijas novēršanā. Viņas uzsvēra, ka narkotikas ir visas pasaules problēma, tāpēc cīņā ar to ir jāapvieno visi spēki. Latvija ir daudz darījusi un dara šajā jomā, atzina ANO amatpersonas.

Otrdien, 30. maijā, INCB amatpersonas piedalīsies Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padomes sēdē, kā arī tiksies ar Veselības ministrijas, Narkoloģijas valsts aģentūras un Ārlietu ministrijas vadību.

Katru gaduUN INCB organizē vidēji 20 darba vizītes dažādās pasaules reģionu valstīs. Vizīšu rezultāti un rekomendācijas tiek atspoguļotas ikgadējā ziņojumā, kā arī prezentētas ikgadējās ANO Narkotisko vielu komisijas sesijās un citos starptautiskos ANO forumos.

UN INCB darbība un kontroles pilnvaras paredzētas vairākās ANO konvencijās, kurām Latvija pievienojās 1993. gadā.

UN INCB sadarbībāar ANO dalībvalstu valdībām uzrauga un koordinē pietiekama daudzuma narkotisko vielu piedāvājuma nodrošināšanumedicīniskiem un zinātniskiem mērķiem unveic pasākumusnolūkā nepieļaut šādu vielu nonākšanu nelegālajā apritē, kā arī uzrauga un sniedz palīdzību valstu radīto prekursoru kontroles mehānismu darbībā.

Saistībā ar narkotisko vielu nelegālu izgatavošanu, apriti un lietošanu UN INCB apzina trūkumus valstu darbības mehānismos šajā jomā un līdzdarbojas to novēršanā, kā arī atbild par nelegālajā narkotiku ražošanā izmantoto ķīmisko vielu novērtēšanu un to iekļaušanu starptautiski kontrolējamo vielu sarakstos.

Plašāku informāciju par UN INCB var iegūt mājas lapā www.incb.org.

Atpakaļ