Apstiprina Organizētās noziedzības novēršanas valsts programmu

Ministru Kabinets šodien, 30.maijā, atbalstīja Iekšlietu ministrijas izstrādāto Organizētās noziedzības novēršanas, apkarošanas un samazināšanas valsts programmu 2006.–2010.gadam, kuras uzdevums ir mazināt organizētās noziedzības ietekmi uz valsts ekonomiku un novērstu tās radītos draudus cilvēku dzīvībai, veselībai un mantiskajām interesēm.
Ministru Kabinets šodien, 30.maijā, atbalstīja Iekšlietu ministrijas izstrādāto Organizētās noziedzības novēršanas, apkarošanas un samazināšanas valsts programmu 2006.–2010.gadam, kuras uzdevums ir mazināt organizētās noziedzības ietekmi uz valsts ekonomiku un novērstu tās radītos draudus cilvēku dzīvībai, veselībai un mantiskajām interesēm. Programmas mērķis ir radīt apstākļus efektīvai organizētās noziedzības novēršanai, apkarošanai un samazināšanai, veidojot vienotu tiesībaizsardzības iestāžu darbības mehānismu, pilnveidojot likumdošanu un gūstot sabiedrības atbalstu šajā cīņā.

Programma paredz nodrošināt tiesībaizsardzības iestāžu vienotu izpratni par organizētās noziedzības grupējumu būtību un pasākumiem, kas veicami šo grupējumu apkarošanai, pilnveidot sadarbību ar citām iestādēm un sabiedrību. Tā arī palīdz efektīvāk cīnīties ar organizētās noziedzības grupējumiem, pilnveidojot operatīvo darbību, izmeklēšanu, personu speciālo aizsardzību un tiesībaizsardzības iestāžu sadarbību.

Programma paredz padarīt operatīvāku un mērķtiecīgāku tiesībaizsardzības iestāžu darbu organizētās noziedzības apkarošanā, izveidojot efektīvas informācijas aprites un analīzes sistēmas. Tā arī paredz paaugstināt organizēto noziedzību apkarojošo darbinieku profesionālo kvalifikāciju.

Pašlaik Latvijā cīņu ar organizēto noziedzību apgrūtina nepilnības likumdošanā un neefektīvās normas Krimināllikumā tieši organizētās noziedzības apkarošanai. Valstī nav vienotas izpratnes par organizēto noziedzību, kā arī ir nepietiekama tiesībaizsardzības iestāžu darbības koordinācija un sadarbība, organizētās noziedzības pārstāvju rīcībā esošo noziedzīgi iegūto līdzekļu atsavināšana, kvalificētu darbinieku skaits un finansiālais un materiāltehniskais nodrošinājums tiesībaizsardzības iestādēm.

Programma sagatavota PHARE projekta \\"Organizētās noziedzības novēršana, apkarošana un samazināšana\\" ietvaros.

Nepieciešamais papildu finansējums programmas īstenošanai 2007.gadā ir 4,4 miljoni latu, 2008.gadā – 3,2 miljoni latu, 2009.gadā – 3,6 miljoni latu un 2010.gadā – 3,3 miljoni latu.

Sagatavoja:
Preses un sabiedrisko attiecību departaments
tālrunis 7219213
fakss 7219030
e-pasts: presescentrs@iem.gov.lv


Atpakaļ