Izveido darba grupu politikas plānošanai legālās migrācijas jautājumā

Ministru Kabinets otrdien, 30.maijā izskatīja Iekšlietu ministrijas (IeM) informatīvo ziņojumu „Par nepieciešamību izstrādāt politikas plānošanas dokumentus migrācijas jautājumā”.
MK atbalstīja rīkojuma projektu “Par darba grupu ar migrācijas politiku saistītajos jautājumos”, kas paredz izveidot darba grupu, kas veiks esošā darba tirgus vajadzību analīzi, izvērtējot legālo migrāciju kā vienu no instrumentiem darba tirgus vajadzību apmierināšanai, un izstrādās nepieciešamos normatīvo aktu grozījumus.
Ministru Kabinets otrdien, 30.maijā izskatīja Iekšlietu ministrijas (IeM) informatīvo ziņojumu „Par nepieciešamību izstrādāt politikas plānošanas dokumentus migrācijas jautājumā”.
MK atbalstīja rīkojuma projektu “Par darba grupu ar migrācijas politiku saistītajos jautājumos”, kas paredz izveidot darba grupu, kas veiks esošā darba tirgus vajadzību analīzi, izvērtējot legālo migrāciju kā vienu no instrumentiem darba tirgus vajadzību apmierināšanai, un izstrādās nepieciešamos normatīvo aktu grozījumus. Darba grupai līdz 2006.gada 1.septembrim jāsagatavo tiesību aktu grozījumu projektus, kas noteiks atvieglotu vīzu, darba un uzturēšanās atļauju saņemšanu ārzemniekiem, kuri Latvijas Republikā ieceļo darījumu braucienos. Tāpat darba grupa arī sagatavos un līdz 2006.gada 31.decembrim iesniegs Ministru kabinetā koncepcijas projektu par migrācijas politiku nodarbinātības kontekstā.

Darba grupā iekļauti IeM, Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas, Labklājības ministrijas, Ārlietu ministrijas, Tieslietu ministrijas, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta, arodbiedrību un darba devēju pārstāvji.

Eiropas Komisija (EK) 2005.gadā izstrādāja Legālās migrācijas plānu, kas paredz izmantot legālo migrāciju darbaspēka trūkuma problēmas risināšanai no 2006. līdz 2009.gadam. Plānā, kas galvenokārt veltīts ekonomiskajai migrācijai, ietverta ne tikai ekonomisko migrantu uzņemšanas procedūra, bet arī imigrantu integrācija, sadarbība ar izcelsmes valstīm, zināšanu un informācijas attīstība.

Plāns paredz, ka līdz 2009.gadam EK izstrādās četru atsevišķu direktīvu projektus, kas regulēs augsti kvalificētu strādnieku, sezonas strādnieku, uzņēmuma iekšienē nosūtīto darbinieku un algotu praktikantu uzņemšanu un uzturēšanās nosacījumus Eiropas Savienībā.

Latvijā līdz šim nav veikta ne esošā darba tirgus vajadzību analīze, ne arī tā attīstības plānošana, izvērtējot legālo migrāciju kā vienu no instrumentiem darba tirgus vajadzību apmierināšanai. Līdz ar to nav iespējams skaidri un precīzi definēt ne vēlamos rezultātus un ietekmi uz Latvijas darba tirgu, ne arī prioritāros virzienus, kuros Latvijai būtu nepieciešams Eiropas Savienības tiesiskais regulējums ekonomisko migrantu uzņemšanai.

Trūkums ir arī tas, ka pašlaik valstī nav institūcijas, kas koordinētu darba tirgus izpēti un tā stratēģisko plānošanu, veiktu dialogu ar nevalstiskajām organizācijām un sociālajiem partneriem, nodrošinot vienotu Latvijas pozīcijas izstrādi attiecībā uz EK piedāvāto legālās migrācijas plānu.

Sagatavoja:
Preses un sabiedrisko attiecību departaments
tālrunis 7219213
fakss 7219030
e-pasts: presescentrs@iem.gov.lv


Atpakaļ