Uzklausa ziņojumu par Iekšlietu ministrijas ēku kompleksa Gaujas ielā būvniecības norisi

Valdība otrdien, 30. maijā, uzklausīja Iekšlietu ministrijas Informatīvo ziņojumu par Iekšlietu ministrijas ēku kompleksa Gaujas ielā 15 būvniecības gaitu un nākotnes plāniem kompleksa pilnveidošanā.
Valdība otrdien, 30. maijā, uzklausīja Iekšlietu ministrijas Informatīvo ziņojumu par Iekšlietu ministrijas ēku kompleksa Gaujas ielā 15 būvniecības gaitu un nākotnes plāniem kompleksa pilnveidošanā. un ar to saistītais Ministru Kabineta rīkojums paredz sakārtot IeM administratīvo ēku kompleksa būvniecības vietā izvietoto ēku un zemju īpašumtiesības, kā arī sadala tehniskos uzdevumus starp institūcijām, kas iesaistītas kompleksa tālākās izbūves īstenošanā.

Pašlaik kompleksā ir uzsākta astoņu IeM administratīvā kompleksa ēku būvniecība, kā arī tiek veikti renovācijas tehniskā projekta izstrādes un būvniecības un renovācijas pirmās kārtas darbi bijušā Sardzes pulka ēkām Gaujas ielā 15 un 17.

Nākotnē kompleksā plānots būvēt vēl vienu ēku Valsts policijas vajadzībām un daudzstāvu autostāvvietu, kā arī jaunu sporta kompleksu IeM dienestu darbinieku fiziskās sagatavotības nodrošināšanai.

Gan lietderības, gan ekonomisko apsvērumu dēļ visam kompleksam – gan jau topošajām, gan vēl tikai plānotajām ēkām - nepieciešama vienota ārējo inženiertīklu sistēma, norādīts ziņojumā.

IeM uzskata, ka būvniecības tehnisko projektu izstrādes un būvniecības procesu varētu būtiski efektivizēt, ja esošos un perspektīvos būvniecības darbus Gaujas ielā veiktu viens būvniecības darbu pasūtītājs, kura pārziņā būtu visi kompleksa teritorijā esošie īpašumi – ēkas un zeme.

Tā kā jau uzsāktajiem būvdarbiem pasūtītājs ir Finanšu ministrijas valsts aģentūra „Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ), valdība atbalstīja IeM ierosinājumu visus kompleksa teritorijā esošos īpašumus nodot VNĪ un ieguldīt tos VNĪ pamatkapitālā kredītsaistību nodrošinājumam. Pašlaik daļa teritorijā esošo īpašumu ir Iekšlietu ministrijas, daļa – VNĪ pārziņā.

MK arī uzdeva IeM valsts aģentūrai „Iekšlietu īpašumu valsts aģentūra” mēneša laikā izstrādāt tehniskos uzdevumus par administratīvā kompleksa papildus ēku būvniecību, IeM sporta kompleksa būvniecību un visu ēku Rīgā, Gaujas ielā 15 ārējo inženiertīklu sistēmas izbūvi un iesniegt saskaņošanai VNĪ.

Pēc tam VNĪ, saskaņojot ar IeM, izstrādās nepieciešamos tehniskos projektus un veiks ēku būvniecību un inženiertehnisko tīklu izbūvi. Darbu izmaksas un termiņ tiks precizēti pēc tehnisko projektu izstrādes.

Atpakaļ