Par pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem

Ministru Kabinets 6.jūnijā izskatīja Iekšlietu ministrijas (IeM) informatīvo ziņojumu par pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem par veiktajiem darījumiem, īstenojot Šengenas konvencijas finanšu programmas finansētos projektus.
Ministru Kabinets 6.jūnijā izskatīja Iekšlietu ministrijas (IeM) informatīvo ziņojumu par pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem par veiktajiem darījumiem, īstenojot Šengenas konvencijas finanšu programmas finansētos projektus. Valdība atbalstīja piešķirt IeM papildu finansējumu pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem nepilnu 8,7 miljonu latu apmērā par veiktajiem darījumiem, īstenojot Šengenas finanšu palīdzības programmas finansētos projektus.

Saskaņā ar aktu par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem līgumos, kas ir Eiropas Savienības pamatā, Latvijai ir pieejami 79,7 miljoni eiro Eiropas Savienības ārējās robežas stiprināšanai.

Tomēr ne aktā, ne arī Eiropas Komisijas lēmumā „Par Šengenas konvencijas finanšu programmas vadību un uzraudzību” nav norādīts par īpašu pievienotās vērtības nodokļa (PVN) piemērošanas kārtību.

2004.gada 10.marta Eiropas Komisijas Regula nosaka, ka PVN var tikt attiecināts uz programmas finansējumu tikai tādā gadījumā, ja tas nav atgūstams. Tā kā programmas finansējuma saņēmēji neveic ar PVN apliekamus darījumus un PVN nevar atgūt, šīs izmaksas var uzskatīt par attiecināmām programmas izmaksām. Tātad daļu no pieejamā programmas finansējuma var novirzīt PVN segšanai, tādējādi ievērojami samazinot to preču un pakalpojumu apjomu, kas var tikt iegādāts programmas ietvaros.

Latvijas nacionālajos normatīvajos aktos nav iestrādāta īpaša PVN piemērošanas kārtība darījumiem, tāpēc programmas īstenošanas gaitā PVN ir piemērojams likumā „Par pievienotās vērtības nodokli” vispārnoteiktajā kārtībā. Veicot darījumus par iegādēm un pakalpojumiem, programmas finansējuma saņēmējiem jāmaksā PVN.

Lai sasniegtu programmas mērķus, programmas izvirzīto prioritāšu finansējums ir nepietiekams. PVN samaksai piešķirtais papildus finansējums novirzīs visus programmas ietvaros pieejamos finanšu līdzekļus tās prioritāšu īstenošanai un programmas mērķa sasniegšanai. Papildus finansējuma nepiešķiršana apdraudētu vairāku stratēģiski svarīgu projektu, kas nepieciešami, lai Latvija 2007.gadā varētu pievienoties Šengenas līgumam, savlaicīgu un kvalitatīvu īstenošanu.

Sagatavoja:
Preses un sabiedrisko attiecību departaments
tālrunis 7219213
fakss 7219030
e-pasts: presescentrs@iem.gov.lv


Atpakaļ