Paraksta līgumus pārrobežu sadarbību noziedzības apkarošanā ar Lietuvas un Igaunijas valdību

Šodien Viļņā, Lietuvā, iekšlietu ministrs Dzintars Jaundžeikars parakstīja divus līgumus par pārrobežu sadarbību noziedzības apkarošanā ar Lietuvas un Igaunijas valdību.
Šodien Viļņā, Lietuvā, iekšlietu ministrs Dzintars Jaundžeikars parakstīja divus līgumus par pārrobežu sadarbību noziedzības apkarošanā ar Lietuvas un Igaunijas valdību. Parakstot “Par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par sadarbību organizētās noziedzības un citu noziedzīgu nodarījumu apkarošanā un kopīgām darbībām pierobežas apgabalos” un “Par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgumu par pārrobežu sadarbību noziedzības apkarošanā”, puses apņemas veicināt sadarbību starp kompetentām iestādēm (Valsts policija, Valsts robežsardze, Drošības policija, Valsts ieņēmumu dienests, Korupcijas un novēršanas apkarošanas birojs) noziedzības un citu noziedzīgu nodarījumu apkarošanā, veicot kopīgas darbības.

Tas nozīmē, ka pēc pievienošanās Šengenas līgumorganizācijai, kompetentām abu valstu iestādēm būs tiesības turpināt novērošanu un (vai) vajāšanu otras valsts teritorijā, saņemot atļauju no otras valsts centrālās iestādes.

Līgumi paredz parasto novērošanu, kas tiek atļauta pēc palīdzības lūguma nosūtīšanas, un ārkārtas novērošanu, kas pieļauj turpināt novērošanu citā valstī bez iepriekšējas atļaujas, bet nekavējoties paziņojot par to otrai pusei. Otra puse var atļaut vai aizliegt vajāšanu tās valsts teritorijā.

Līgumi nosaka, ka iestādēm pierobežas rajonos jāizveido kopīgi kontaktpunkti, kas paātrina darbam nepieciešamās informācijas iegūšanu no kaimiņvalstīm, kā arī kopējās patruļas. Tie arī paredz citus sadarbības veidus, tajā skaitā informācijas apmaiņu.

Līgumu ietvaros paredzēts, ka Latvija, Lietuva un Igaunija sadarbosies tādu personu meklēšanā, kas tiek turētas aizdomās par iesaistīšanos noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā vai kas izvairās no soda; pazudušu personu un priekšmetu meklēšanā, kas saistīti ar izdarītiem noziedzīgiem nodarījumiem.

Tāpat līgumi paredz zinātnisko, tehnisko sadarbību un sadarbības apmācību, iestādēm apmainoties ar pieredzi un informāciju, īpaši par jaunākajām noziedzīgo noziegumu apkarošanas metodēm.

Baltijas valstu iekšlietu ministru tikšanā Viļņā, Lietuvā, no šī gada 7.-8.jūnijam piedalās iekšlietu ministrs Dzintars Jaundžeikars, Iekšlietu ministrijas (IeM) valsts sekretārs Aivars Straume, IeM valsts sekretāra vietniece Ilze Pētersone, IeM Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departamenta (ELSSD) direktore Tija Rinmane, IeM ELSSD Šengenas novērtēšanas nodaļas vadītāja Liene Simsone.

Pēdējo reizi Baltijas valstu iekšlietu ministru padome sanāca 2006.gada 8. - 10. februārī Kuresārē, Igaunijā, lai pārrunātu triju valstu sadarbību iekšlietu jomā.

Sagatavoja:
Preses un sabiedrisko attiecību departaments
tālrunis 7219213
fakss 7219030
e-pasts: presescentrs@iem.gov.lv


Atpakaļ