Veidos pastāvīgi darbojošās starpinstitūciju darba grupas noziedzības novēršanai

Ministru Kabinets šodien, 13.jūnijā, atbalstīja Iekšlietu ministrijas izstrādātos grozījumus Noziedzības novēršanas padomes nolikumā, kas paredz padomei tiesības veidot pastāvīgi darbojošās starpinstitūciju darba grupas.
Ministru Kabinets šodien, 13.jūnijā, atbalstīja Iekšlietu ministrijas izstrādātos grozījumus Noziedzības novēršanas padomes nolikumā, kas paredz padomei tiesības veidot pastāvīgi darbojošās starpinstitūciju darba grupas. Starpinstitūciju darba grupas nepieciešams izveidot, lai veicinātu informācijas apriti un sadarbību tiesību aizsardzības institūciju starpā. Tas pilnveidos iestāžu darba rezultativitāti, kā arī novērsīs esošo līdzekļu neefektīvu izmantošanu, veicot nekoordinētus pasākumus savstarpēji saistītās sfērās.

Latvijā ir vairākas tiesību aizsardzības iestādes, katra no tām ar savu kompetenci un funkcijām. Bieži ir situācijas, kad šī kompetence pārklājas, tādēļ ir nepieciešama efektīva, operatīva tiesību aizsardzības iestāžu sadarbība gan informācijas apmaiņas jomā, gan prettiesisko nodarījumu novēršanas un apkarošanas jomā.

Sagatavoja:
Preses un sabiedrisko attiecību departaments
tālrunis 7219213
fakss 7219030
e-pasts: presescentrs@iem.gov.lv


Atpakaļ