Par pievienošanās Šengenas līgumam aizkavēšanos

Iekšlietu ministrs Dzintars Jaundžeikars uzskata, ka Latvija ir izpildījusi visas nepieciešamās prasības, lai līdz ar jaunajām Eiropas Savienības dalībvalstīm 2007.gadā pievienotos Šengenas līgumam, tāpēc ziņas par otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēmas (SIS II) aizkavēšanos sarūgtina un rosina meklēt ātrākus risinājumus Šengenas līguma prasību izpildei.
Iekšlietu ministrs Dzintars Jaundžeikars uzskata, ka Latvija ir izpildījusi visas nepieciešamās prasības, lai līdz ar jaunajām Eiropas Savienības dalībvalstīm 2007.gadā pievienotos Šengenas līgumam, tāpēc ziņas par otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēmas (SIS II) aizkavēšanos sarūgtina un rosina meklēt ātrākus risinājumus Šengenas līguma prasību izpildei. Turklāt Dz.Jaundžeikars apsver iespēju ar Baltijas valstu iekšlietu ministriem meklēt veidu, kā paātrināt robežkontroles atcelšanu starp Baltijas valstu iekšējām robežām. Jānorāda, ka Baltijas valstu iekšlietu ministru padomē jau tika panākta konceptuāla vienošanās, ka nepieciešama kopēja valstu nostāja Šengenas jautājumos.

Dz.Jaundžeikars uzskata, ka Eiropas Savienības iekšlietu ministriem ir jāvienojas par tālāko rīcību un papildus pasākumiem, lai neciestu Šengenas paplašināšanās process un jauno dalībvalstu pilntiesīga dalība Šengenā. Tāpat ministrs norāda, ka nepieciešami papildus centieni un efektīvāka Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Komisijas sadarbība, lai mēģinātu saīsināt SIS II tehniskā projekta izstrādei nepieciešamo papildus laiku. „Vēlamies, lai SIS II tehniskā projekta attīstība negatīvi neietekmētu Šengenas paplašināšanās procesu. Vajadzīga strikta politiskā vadlīnija, ka kavēšanās nedrīkst būt ilglaicīga. Tai jābūt skaidri definētai un katrai kavējuma nedēļai pamatotai,” uzskata iekšlietu ministrs. Komisijai savlaicīgi jābrīdina par kavējumiem, nevis jāignorē krīze līdz pēdējam iespējamam brīdim. Šāda attieksme kritiski ietekmē nacionālos resursus un to plānošanu.

Sagatavoja:

Iveta Kancēna
Preses un sabiedrisko attiecību departaments
tālrunis 9466959
fakss 7219030
e-pasts: presescentrs@iem.gov.lv


Atpakaļ