gerbonis Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija

Par Goda zīmju piešķiršanu

Iekšlietu ministrs Dzintars Jaundžeikars šodien, 21.jūnijā apbalvoja 35 iekšlietu struktūru darbiniekus par ieguldījumu valsts politikas īstenošanā, kārtības, drošības un likumības nodrošināšanā.
Iekšlietu ministrs Dzintars Jaundžeikars šodien, 21.jūnijā apbalvoja 35 iekšlietu struktūru darbiniekus par ieguldījumu valsts politikas īstenošanā, kārtības, drošības un likumības nodrošināšanā. Iekšlietu ministrs Zelta Goda zīmi piešķīra:

Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes priekšnieka vietniekam, Izmeklēšanas atbalsta pārvaldes priekšniekam – policijas pulkvedim Artūram Ļūļakam;

Valsts policijas Bauskas rajona policijas pārvaldes priekšniekam – policijas pulkvedim Jurijam Kovaļonokam;

Valsts policijas Ludzas rajona policijas pārvaldes priekšniekam – policijas pulkvedim Borisam Kozlovam;

Latvijas Policijas akadēmijas prorektoram – policijas pulkvedim Ivaram Freidenfeldam;

Valsts robežsardzes Valsts robežas pilnvarotajam (Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas robežlīnija) – robežsardzes pulkvedim Jānim Kononovam;

Valsts policijas Rīgas pilsētas Galvenās policijas pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes priekšnieka vietniekam, Patruļpolicijas vienības komandierim – policijas pulkvežleitnantam Aleksandram Bukēvičam;

Iekšlietu ministrijas Stratēģijas departamenta direktorei Ingai Dobelniecei;

Valsts aģentūras „Iekšlietu ministrijas sporta centrs” direktoram Laurim Pavlovam;

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieka padomniekam Oskaram Vaikulim;

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Iekšlietu ministrijas poliklīnika” Rehabilitācijas un atpūtas nodaļas „Dzintari” vadītājam Leonam Airim;

Iekšlietu ministra palīdzei Vijai Jurkovskai.

Ar Sudraba Goda zīmi apbalvoja:

Valsts policijas Talsu rajona policijas pārvaldes Kriminālpolicijas biroja 1.nodaļas priekšnieci – policijas pulkvežleitnanti Intu Zaķi;

Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes 3.biroja 1.nodaļas vecāko inspektori – policijas pulkvežleitnanti Irēnu Dorožkinu;

Valsts policijas Jelgavas pilsētas un rajona policijas pārvaldes Kriminālpolicijas biroja 1.nodaļas priekšnieci – policijas pulkvežleitnanti Āriju Zemvaldi;

Drošības policijas amatpersonu – policijas pulkvežleitnanti Andu Bulli;

Drošības policijas amatpersonu – policijas pulkvežleitnantu Gunti Beikertu;

Valsts policijas Rīgas rajona policijas pārvaldes Lidostas „Rīga” policijas iecirkņa priekšnieku – policijas pulkvežleitnantu Nikolaju Fiņenko;

Drošības policijas amatpersonu – policijas majoru Nilu Jirgenu;

Iekšlietu ministrijas Sakaru centra Radiosakaru nodaļas Radiosakaru dienesta galveno inženieri – policijas majoru Andreju Prokazovu;

Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes 1.biroja 1.nodaļas vecāko inspektoru – policijas majoru Andri Bērziņu;

Valsts policijas Galvenās Administratīvās pārvaldes Informācijas un sakaru biroja Informācijas drošības nodaļas priekšnieku – policijas majoru Vladimiru Bobrovski;

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Jēkabpils brigādes komandieri – ugunsdzēsības un glābšanas dienesta majoru Miervaldi Tomiņu;

Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Pirmstiesas izmeklēšanas pārvaldes 3.nodaļas inspektori – policijas kapteini Lailu Vaivodi;

Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes Pasienes robežapsardzības nodaļas priekšnieku – robežsardzes kapteini Genadiju Kiriloviču;

Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Informācijas analīzes pārvaldes 1.nodaļas vecāko inspektori – policijas virsleitnanti Karīnu Parhomenko;

Valsts policijas Rīgas pilsētas Galvenās policijas pārvaldes Personāla vadības biroja 2.nodaļas inspektori – policijas virsleitnanti Ramonu Grunduli;

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Administratīvās nodaļas vadītāju Valiju Kalvāni.

Bronzas Goda zīmi piešķīra:

Valsts robežsardzes koledžas Informātikas un sakaru centra priekšniekam – robežsardzes majoram Arturam Žandeckim;

Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes Peldošo līdzekļu dienesta kuģa RK-12 „Valpas” kuģa kapteinim – robežsardzes kapteinim Vadimam Koļuko;

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Liepājas brigādes 1.daļas inspektoram-dežurantam – ugunsdzēsības un glābšanas dienesta kapteinim Sergejam Kaļiņinam;

Valsts policijas Rīgas pilsētas Galvenās policijas pārvaldes Patruļpolicijas vienības Speciālo uzdevumu bataljona „Alfa” 2.rotas jaunākajam inspektoram – policijas virsnieka vietniekam Igoram Vasiļjevam;

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas Ugunsdzēsēju un glābēju profesionālās skolas vecākajam instruktoram – ugunsdzēsības un glābšanas dienesta virsnieka vietniekam Edgaram Pasteram;

Valsts policijas Policijas skolas 3.nodaļas vecākajai speciālistei Guntai Makanei;

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Rīgas Ziemeļu rajona nodaļas vadītājai Vitai Vītolai.

Pasākumā ministrs arī pasniedza Ministru kabineta piešķirtās robežsardzes pulkveža pakāpes Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes priekšniekam Normundam Garbaram un Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes priekšniekam Arvīdam Liepiņam.

Iekšlietu ministrijas apbalvojumu Goda zīme kopš 1999.gada piešķir kā atzinības apliecinājumu par nopelniem valsts iekšlietu iestāžu veidošanā un nostiprināšanā, kā arī par sekmīgu darbību un atbalstu kārtības, drošības un likumības organizēšanā un nodrošināšanā.

Pretendentus apbalvošanai ar Goda zīmi ieteic iekšlietu ministrs, valsts sekretārs, valsts sekretāra vietnieki, departamentu direktori un pastāvīgo struktūrvienību vadītāji, iesniedzot ieteikumu – raksturojumu ministrijas apbalvošanas komisijai.

Sagatavoja:
Preses un sabiedrisko attiecību departaments
tālrunis 7219213
fakss 7219030
e-pasts: presescentrs@iem.gov.lv


Atpakaļ