Par Krievijas Federācijas Iekšlietu ministrijas pārstāvju vīzīti Latvijā

Iekšlietu ministrijas vadība 19. jūnijā tikās ar Krievijas Federācijas Iekšlietu ministrijas Pleskavas apgabala Federālā migrācijas dienesta pārstāvjiem, lai pārrunātu migrācijas situāciju Latvijas Republikā un Pleskavas apgabalā.
Iekšlietu ministrijas vadība 19. jūnijā tikās ar Krievijas Federācijas Iekšlietu ministrijas Pleskavas apgabala Federālā migrācijas dienesta pārstāvjiem, lai pārrunātu migrācijas situāciju Latvijas Republikā un Pleskavas apgabalā. Tikšanās laikā abas puses apsprieda patvēruma sistēmu Latvijā, ārzemnieku ieceļošanas un uzturēšanās noteikumus valstī, kā arī Latvijas pilsonības iegūšanu naturalizācijas kārtībā. Vizītes dalībnieki arī runāja par turpmāko sadarbību starp Latvijas un Pleskavas apgabala pilnvarotajām personām migrācijas jomā.

Krievijas Federācijas Iekšlietu ministrijas pārstāvju vizītes mērķis Latvijā ir iepazīties ar to iestāžu darba pieredzi, kas darbojas migrācijas un patvēruma jomā, kā arī noskaidrot un risināt nelegālās migrācijas problēmas saistībā ar nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Krievijas Federāciju par atpakaļuzņemšanu.

Krievijas amatpersonu vizītes laikā, kas risināsies no 19. līdz 22.jūnijam, Krievijas delegācija ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes un Valsts robežsardzes darbiniekiem apspriedīs arī repatriācijas politiku Latvijā, iepazīsies ar iedzīvotāju uzskaites sistēmu – Iedzīvotāju reģistru, ārzemnieku uzturēšanās atļauju izsniegšanas kārtību, tā uzskaiti, nelegālo imigrantu uzturēšanos Nelegālo imigrantu uzturēšanās nometnē un ārējā darbaspēka migrācijas kontroli un uzraudzību.

Atpakaļ