Par Valsts robežsardzes elektroniskajā informācijas sistēmā iekļaujamās informācijas apjomu

Ministru Kabinets 27.jūnijā atbalstīja Iekšlietu ministrijas izstrādātos grozījumus, kas precizē Valsts robežsardzes elektroniskajā informācijas sistēmā iekļaujamās informācijas apjomu un izmantošanas kārtību, lai ierobežotu nelegālo imigrāciju un terorisma izplatību.
Ministru Kabinets 27.jūnijā atbalstīja Iekšlietu ministrijas izstrādātos grozījumus, kas precizē Valsts robežsardzes elektroniskajā informācijas sistēmā iekļaujamās informācijas apjomu un izmantošanas kārtību, lai ierobežotu nelegālo imigrāciju un terorisma izplatību. Grozījumi paredz iekļaut Valsts robežsardzes elektroniskajā informācijas sistēmā papildu informāciju par tām Latvijas Republikas valsts robežu šķērsojošām personām, kuras nav Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas Zonas un Šveices Konfederācijas pilsoņi, un viņu transportlīdzekļiem.

Tie arī paplašina iestāžu skaitu, kam būs tiesības saņemt sistēmā iekļauto informāciju savu funkciju veikšanai, kā arī nosaka informācijas apmaiņas kārtību starp iestādēm.

Kopš 2004.gada 1.maija Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas Zonas un Šveices Konfederācijas pilsoņiem un to vadītajiem transportlīdzekļiem piemērota minimālā kontrole, tas ir, vizuāla ceļošanas dokumenta salīdzināšana ar tā uzrādītāju, uzrādītā ceļošanas dokumenta ātra un vienkāršota pārbaude. Pilno robežkontroli Valsts robežsardze piemēro tām personām, kuras nav Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas Zonas vai Šveices Konfederācijas pilsoņi, un to transportlīdzekļiem.

Elektroniskajā informācijas sistēmā iekļaujamās informācijas paplašināšana ir nepieciešama, lai sniegtu papildus informāciju ne tikai Valsts robežsardzes robežkontroles personālam un imigrācijas dienesta personālam, bet arī pārējām valsts tiesībsargājošām iestādēm.

Sagatavoja:
Preses un sabiedrisko attiecību departaments
tālrunis 7219213
fakss 7219030
e-pasts: presescentrs@iem.gov.lv


Atpakaļ