Par Latvijas Policijas akadēmijas reorganizāciju un Valsts policijas koledžas izveidi

Latvijas Policijas akadēmijas (LPA) struktūrvienības – Koledžas nodaļas - reorganizācija un Valsts policijas (VP) koledžas izveide ir vērsta uz IeM izglītības sistēmas attīstību un nekādā veidā neapdraud LPA pastāvēšanu.
Latvijas Policijas akadēmijas (LPA) struktūrvienības – Koledžas nodaļas - reorganizācija un Valsts policijas (VP) koledžas izveide ir vērsta uz IeM izglītības sistēmas attīstību un nekādā veidā neapdraud LPA pastāvēšanu. LPA Koledžas nodaļas reorganizācija ir nepieciešama arī saskaņā ar nesen pieņemtajiem Augstskolu likuma grozījumiem, kas paredz, ka koledžas ir jāveido kā atsevišķas juridiskas personas.

IeM uzsver, ka darbs pie IeM izglītības sistēmas pilnveidošanas notiek jau sešus gadus. Šajā laikā PHARE projekta ietvaros veikts pētījums par iekšlietu sistēmas izglītības vajadzībām un attīstības virzieniem. Darba gaitā par piemērotākajiem LPA reorganizācijas un VP koledžas veidošanas variantiem tika atzīti divi – reorganizēt LPA Koledžas nodaļu un uz tās bāzes veidot pastāvīgu juridisku personu - Valsts policijas koledžu, ko nodot Valsts policijas padotībā, vai arī veidot Valsts policijas koledžu uz Valsts policijas skolas bāzes. IeM valsts sekretāra vadītā darba grupa šā gada maijā par piemērotāko atzina pirmo risinājuma variantu.

Tā kā lēmumu par LPA reorganizāciju un VP koledžas izveidi var pieņemt tikai Ministru Kabinets, IeM sagatavoja un 25.maijā pieteica izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē normatīvo aktu projektu paketi, lai īstenotu VP koledžas izveidi. Paredzēts, ka koledža būs VP pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Valsts policijas Policijas skola tiks reorganizēta un pievienota jaunveidojamajai koledžai. Koledža īstenos pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu, profesionālās tālākizglītības programmu un profesionālās pilnveides programmu.

IeM jau ir saņēmusi no citām ministrijām un valsts pārvaldes iestādēm, tai skaitā LPA, atzinumus ar konkrētiem priekšlikumiem par VP koledžas izveides projektu, un pirmdien, 3.jūlijā, notiks starpministriju sanāksme projekta saskaņošanai.

IeM kategoriski noraida Ā.Meikališas izteikumus par iespējamām nelikumīgām darbībām ar zemes īpašumiem Ezermalas ielā 8, kur pašlaik izvietota LPA. Tieši otrādi – nākotnē šo teritoriju plānots attīstīt, veidojot to par IeM izglītības sistēmas centru. Ezermalas ielā plānots izvietot jaunveidojamo Valsts policijas koledžu, Valsts policijas skolu, Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžu, kā arī iekārtot speciāli aprīkotus treniņu laukumus policistiem, ugunsdzēsējiem un glābējiem.

IeM uzskata, ka Valsts policijas koledžas izveide nodrošinās labāko policijas darbinieku pieredzes efektīvu pārņemšanu. Tas savukārt nodrošinās Valsts policijas darbinieku sagatavošanu dienestam dažādās specialitātēs Valsts policijā – kārtībnieki, eksperti, izmeklētāji un kriminālpolicijas darbinieki, paredzot katrai profesijai standartu, kas nodrošina prasmju un iemaņu kopumu attiecīgā darba funkcionālo pienākumu veikšanai.

Atpakaļ