Latvijā sāks darbu Šengenas novērtēšanas komisija

Lai pārbaudītu jūras robežas apsardzības un robežkontroles procedūru atbilstību Šengenas normatīvo aktu nosacījumiem, no 5. līdz 8.jūlijam Latvijā strādās Šengenas novērtēšanas komisija.
Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem būs iespēja vērot Šengenas novērtēšanas komisijas darbu 7.jūlijā, Ventspilī, ar Valsts robežsardzes (VRS) patruļkuģi „Valpas” piedaloties mācību uzdevumā jūrā.
Lai pārbaudītu jūras robežas apsardzības un robežkontroles procedūru atbilstību Šengenas normatīvo aktu nosacījumiem, no 5. līdz 8.jūlijam Latvijā strādās Šengenas novērtēšanas komisija.
Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem būs iespēja vērot Šengenas novērtēšanas komisijas darbu 7.jūlijā, Ventspilī, ar Valsts robežsardzes (VRS) patruļkuģi „Valpas” piedaloties mācību uzdevumā jūrā. Transports uz Ventspili aties no IeM (Raiņa bulvārī 6) 6.jūlijā plkst.20.00, nakšņošana – uz VRS patruļkuģa „Valpas”. Braucienam jāpiesakās Iekšlietu ministrijas Preses un sabiedrisko attiecību departamentā (tālrunis 7219213, e-pasts: laura.karnite@iem.gov.lv) līdz trešdienas, 5.jūlija plkst. 14.00.

Šengenas līguma dalībvalstu ekspertu grupa Latvijā ieradīsies pēc Igaunijas novērtēšanas 5.jūlijā.

6.jūlijā VRS Ventspils pārvaldē komisija noklausīsies VRS, Valsts policijas, muitas, Pārtikas un veterinārā dienesta, NBS Jūras spēku prezentācijas un atbildes uz jautājumiem. Vēlāk komisija apmeklēs VRS Ventspils pārvaldes Operāciju koordināciju centru, veiks tehnisko sistēmu, aprīkojuma un dokumentācijas apskati, personāla zināšanu pārbaudi, tad inspicēs NBS Jūras spēku Ventspils datu pārraides nodaļu, apmeklēs Ventspils ostas robežkontroles punktu.

7.jūlijāVentspils Promenādē komisija apskatīs VRS kuģi “Tīra”, divus kuterus, mobilo videonovērošanas kompleksu un kuteru atbalsta bāzi, iepazīsies ar NBS Jūras spēku peldošajiem līdzekļiem un NBS Gaisa spēku helikopteru bāzi. Vēlāk komisija novērtēs dienestu sadarbību jūrā, veicot mācību uzdevumu.

8.jūlijākomisija ieradīsies VRS Rīgas pārvaldē, kur notiks Valsts policijas, Sanitārās robežinspekcijas, muitas un ostas pārvaldes prezentācijas. Vēlāk komisija apmeklēs Rīgas tirdzniecības ostas robežkontroles punktu, kur notiks personāla, aprīkojuma un dokumentācijas inspekcija, robežkontroles procedūru novērošana (dienesta suņa piedalīšanās robežkontrolē), pasažieru termināla infrastruktūras, aprīkojuma un dokumentācijas apskate, personāla zināšanu pārbaude, robežkontroles procedūru novērošana.

Vizītes noslēgumā komisija inspicēs NBS Jūras spēku Krasta apsardzes dienestu.

Kopumā Latvijā šogad notiks Šengenas pārbaudījumi sešās jomās – gaisa, jūras, sauszemes robežas, policejiskās sadarbības, vīzu un datu aizsardzības jomā. Vizīšu laikā Šengenas līguma dalībvalstu ekspertu grupas vērtēs VRS, Valsts policijas, muitas, Pārtikas un veterinārā dienesta, Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Jūras un Gaisa spēku gatavību Šengenas acquis piemērošanai, personāla zināšanu līmeni, dienestu mobilitāti un tehniskās spējas. Komisijas sastāvā ir vadošais pārstāvis no Somijas un pa vienam pārstāvim no Nīderlandes, Spānijas, Francijas, Vācijas, Zviedrijas, Norvēģijas, Portugāles, Austrijas, Eiropas Komisijas un Eiropas Padomes.

Daļu no pasākumiem, kas nepieciešami Šengenas acquis ieviešanai, Latvija izpildīja, kad 2004.gada 1.maijā pievienojās Eiropas Savienībai.

2004.gada 5.novembrī Eiropadome apstiprināja Hāgas programmu, kurā rosināja ES Ministru padomi, Eiropas Komisiju un dalībvalstis spert visus nepieciešamos soļus, lai atceltu kontroli uz iekšējām robežām pēc iespējas ātrāk pie nosacījuma, ka visas prasības Šengenas acquis piemērošanai ir izpildītas un ir ieviesta Šengenas informācijas sistēma II (SIS II).

2005.gada 4.februārī toreizējais Latvijas iekšlietu ministrs ES Ministru padomes ģenerālsekretariātam paziņoja, ka Latvija 2006.gada 1.maijā būs gatava visu to jomu novērtēšanas uzsākšanai, kas nav saistītas ar Šengenas informācijas sistēmu (SIS).

Pagājušā gada jūlijā EK komisija vērtēja Latvijas paveikto, lai sagatavotos SIS un Vīzu informācijas sistēmas (VIS) ieviešanai. Eksperti bija patīkami pārsteigti par Latvijas paveikto un sniedza pozitīvu atzinumu. Pērnā gada nogalē Latvija iesniedza Eiropas Padomei informāciju par valsts gatavību Šenegenas novērtēšanas procesam, kas būs pamats Šengenas novērtēšanas ekspertu grupu darbam.

Latvija ir izpildījusi visas nepieciešamās prasības, lai līdz ar citām jaunajām Eiropas Savienības dalībvalstīm 2007.gadā pievienotos Šengenas līgumam, tāpēc Latviju sarūgtināja ziņas par otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēmas (SIS II) aizkavēšanos un ar to saistīto jauno dalībvalstu uzņemšanas termiņa atlikšanu.

Latvija uzskata, ka nepieciešams meklēt ātrākus risinājumus Šengenas līguma prasību izpildei un ka Eiropas Savienības iekšlietu ministriem ir jāvienojas par tālāko rīcību un papildus pasākumiem, lai neciestu Šengenas paplašināšanās process un jauno dalībvalstu pilntiesīga dalība Šengenā.

Tāpat Latvija norāda, ka nepieciešami papildus centieni un efektīvāka Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Komisijas sadarbība, lai mēģinātu saīsināt SIS II tehniskā projekta izstrādei nepieciešamo papildus laiku.

Sīkāka informācija:

Valsts robežsardzes
Preses un sabiedrisko attiecību dienesta
priekšniece Dace Ūdre,
7075617,
dace.udre@rs.gov.lv,
www.rs.gov.lv

Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departaments
tālrunis 7219213
fakss 7219030
e-pasts: presescentrs@iem.gov.lv


Atpakaļ