Atcelts rītdienas Šengenas novērtēšanas komisijas darbs Ventspilī

Sakarā ar neparedzētām Šengenas novērtēšanas komisijas darba kārtības izmaiņām


Sakarā ar neparedzētām Šengenas novērtēšanas komisijas darba kārtības izmaiņām

Šengenas līguma dalībvalstu ekspertu grupa Latvijā ieradās pēc Igaunijas novērtēšanas 5.jūlijā.

Kopumā Latvijā šogad notiks Šengenas pārbaudījumi sešās jomās – gaisa, jūras, sauszemes robežas, policejiskās sadarbības, vīzu un datu aizsardzības jomā. Vizīšu laikā Šengenas līguma dalībvalstu ekspertu grupas vērtēs VRS, Valsts policijas, muitas, Pārtikas un veterinārā dienesta, Nacionālo bruņoto spēku Jūras un Gaisa spēku gatavību Šengenas acquis piemērošanai, personāla zināšanu līmeni, dienestu mobilitāti un tehniskās spējas. Komisijas sastāvā ir vadošais pārstāvis no Somijas un pa vienam pārstāvim no Nīderlandes, Spānijas, Francijas, Vācijas, Zviedrijas, Norvēģijas, Portugāles, Austrijas, Eiropas Komisijas un Eiropas Padomes.

Daļu no pasākumiem, kas nepieciešami Šengenas acquis ieviešanai, Latvija izpildīja, kad 2004.gada 1.maijā pievienojās Eiropas Savienībai.

2004.gada 5.novembrī Eiropadome apstiprināja Hāgas programmu, kurā rosināja Eiropas Savienības (ES) Ministru padomi, Eiropas Komisiju (EK) un dalībvalstis spert visus nepieciešamos soļus, lai atceltu kontroli uz iekšējām robežām pēc iespējas ātrāk pie nosacījuma, ka visas prasības Šengenas acquis piemērošanai ir izpildītas un ir ieviesta Šengenas informācijas sistēma II (SIS II).

2005.gada 4.februārī toreizējais Latvijas iekšlietu ministrs ES Ministru padomes ģenerālsekretariātam paziņoja, ka Latvija 2006.gada 1.maijā būs gatava visu to jomu novērtēšanas uzsākšanai, kas nav saistītas ar Šengenas informācijas sistēmu.

Pagājušā gada jūlijā EK vērtēja Latvijas paveikto, lai sagatavotos SIS un Vīzu informācijas sistēmas ieviešanai. Eksperti bija patīkami pārsteigti par Latvijas paveikto un sniedza pozitīvu atzinumu. Pērnā gada nogalē Latvija iesniedza Eiropas Padomei informāciju par valsts gatavību Šenegenas novērtēšanas procesam, kas būs pamats Šengenas novērtēšanas ekspertu grupu darbam.

Latvija ir izpildījusi visas nepieciešamās prasības, lai līdz ar citām jaunajām ES dalībvalstīm 2007.gadā pievienotos Šengenas līgumam, tāpēc Latviju sarūgtināja ziņas par otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēmas aizkavēšanos un ar to saistīto jauno dalībvalstu uzņemšanas termiņa atlikšanu.

Latvija uzskata, ka nepieciešams meklēt ātrākus risinājumus Šengenas līguma prasību izpildei un ka ES iekšlietu ministriem ir jāvienojas par tālāko rīcību un papildus pasākumiem, lai neciestu Šengenas paplašināšanās process un jauno dalībvalstu pilntiesīga dalība Šengenā.

Tāpat Latvija norāda, ka nepieciešami papildus centieni un efektīvāka Eiropas Savienības dalībvalstu un EK sadarbība, lai mēģinātu saīsināt SIS II tehniskā projekta izstrādei nepieciešamo papildus laiku.

 

Sīkāka informācija:

 

Valsts robežsardzes

Preses un sabiedrisko attiecību dienesta

priekšniece Dace Ūdre,

7075617,

dace.udre@rs.gov.lv,

ww.rs.gov.lv

 

Iekšlietu ministrijas       

Preses un sabiedrisko attiecību departaments
tālrunis
7219213

fakss 7219030
e-pasts: presescentrs@iem.gov.lv

Atpakaļ