Par rīcības plānu kūlas dedzināšanas apkarošanai

Valsts sekretāru sanāksmē


Valsts sekretāru sanāksmē

Plānā paredzēts izstrādāt grozījumus normatīvajos aktos, nosakot lielāku Eiropas Savienības (ES) atbalsta maksājuma samazinājumu kūlas dedzināšanas gadījumos. Ir plānots panākt soda procentu palielināšanu par labas saimniekošanas prakses nosacījumu neievērošanu vai neizmaksāt kompensāciju vispār.

Rīcības plāns arī paredz stingrāk kontrolēt Aizsargjoslu likumā noteikto aizsargjoslu gar ceļiem, dzelzceļiem un mežiem sakopšanu un uzturēšanu ugunsdrošā stāvoklī, kā arī apmežot aizaugušās lauksaimniecības zemes.

Plāns paredz izstrādāt grozījumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas paredzētu sodus par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos.

Plānā ierosināts izstrādāt valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas mehānismu pašvaldībām, lai varētu sniegt palīdzību trūcīgajiem iedzīvotājiem lauku zemes sakopšanai un appļaušanai.

 

Sagatavoja:
Preses un sabiedrisko attiecību departaments
tālrunis 7219213

fakss 7219030
e-pasts: presescentrs@iem.gov.lv  


Atpakaļ