Būs jauns likums par valsts materiālajām rezervēm


Likumprojektā ir ietverta sadaļa par valsts materiālo rezervju izmantošanu, nosakot gadījumus, kad ir pieļaujama valsts materiālo rezervju resursu iesaiste katastrofās, atbildīgo dienestu funkciju izpildes nodrošināšanai un katastrofu radīto seku likvidēšanai vai ierobežošanai.

Valsts materiālo rezervju resursu izmantošana būs pieļaujam arī civilās aizsardzības sistēmas mācībās un treniņos, lai jau iepriekš organizētu glābšanas dienestu apmācību ar valsts materiālo rezervju resursiem, tādējādi nodrošinot dienesta profesionalitāti glābšanas un seku likvidēšanas operācijās.

Likumprojekts paredz valsts materiālo rezervju resursu izmantošanu humānās palīdzības sniegšanai ārvalstīs, tādējādi veicinot starptautisko sadarbību un iespēju saņemt ārvalstu palīdzību, kad ar Latvijas rīcībā esošajiem materiālo rezervju resursiem nav iespējams novērst vai ierobežot katastrofu radītās sekas un garantēt valsts iedzīvotāju drošību.

 

Sīkāka informācija:

 

Iekšlietu ministrijas

Preses un sabiedrisko attiecību departaments
tālrunis
7219213

fakss 7219030
e-pasts: presescentrs@iem.gov.lv 


Atpakaļ