Par Nelegālo imigrantu uzturēšanās nometnes un patvēruma meklētāju centra izveidi

Ministru Kabinets šodien, 8.augustā, apstiprināja Iekšlietu ministrijas sagatavoto informatīvo


Ministru Kabinets šodien, 8.augustā, apstiprināja Iekšlietu ministrijas sagatavoto informatīvo

Sakarā ar Latvijā pieaugošo nelegālo imigrantu un patvēruma meklētāju skaitu ir nepieciešams izveidot VRS Daugavpils pārvaldē Nelegālo imigrantu uzturēšanās nometni un patvēruma meklētāju centru. Tas atrisinātu problēmas, kas saistītas ar nelegālo imigrantu un patvēruma meklētāju pārvietošanu un izmitināšanu gan VRS Daugavpils pārvaldei, gan citām tuvākajām reģiona VRS teritoriālajām pārvaldēm, kā arī mazinātu slodzi VRS Rīgas pārvaldei.

Lai īsākā laika posmā uzsāktu VRS Daugavpils pārvaldes būvniecību un Nelegālo imigrantu uzturēšanās nometnes un patvēruma meklētāju centra būvniecības tehniskā projekta izstrādi, būvniecības darbus, kā arī nodrošinātu darbiniekus ar darbam piemērotām telpām, Iekšlietu ministrija ierosina nostiprināt zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā nekustamo īpašumu Daugavpilī, A.Pumpura ielā 105B.

Plānots, ka Iekšlietu ministrijai divu mēnešu laikā pēc ziņojuma izskatīšanas Ministru Kabinetā jāizstrādā VRS Daugavpils pārvaldes Nelegālo imigrantu uzturēšanās nometnes un patvēruma meklētāju centra projektēšanas tehniskie uzdevumi un jāiesniedz saskaņošanai valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ).

Ziņojumā norādīts, ka VNĪ 30 mēnešu laikā būtu jāuzsāk valsts iepirkuma procedūra un jāveic pirmās kārtas būvniecības darbi, kā arī otrās kārtas būvniecības tehniskā projekta izstrāde un būvniecības darbi.

Paredzēts, ka VNĪ ir arī jāsagatavo detalizēts izmaksu aprēķins par nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem. Akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi” jāiesniedz Iekšlietu ministrijai informācija par pirmās kārtas būvniecības un otrās kārtas projektēšanas un būvniecības plānotajiem pabeigšanas termiņiem, kā arī aprēķini par nomas maksu, uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumiem.

 

Sagatavoja:
Preses un sabiedrisko attiecību departaments
tālrunis 7219213

7219030
e-pasts: presescentrs@iem.gov.lv  


Atpakaļ