Iekšlietu ministrijas dienestu disciplinārprakse 2006. gada pirmajā pusgadā

2006.gada pirmajā pusgadā, pildot dienesta pienākumus, cietuši 156 Iekšlietu ministrijas (IeM) sistēmas iestāžu darbinieki (2005. gadā – 117). Salīdzinot šo skaitu ar iepriekšējo gadu, tas ir pieaudzis par 33% un ir augstākais pēdējo piecu gadu laikā, liecina IeM Galvenās inspekcijas apkopotā statistika.


2006.gada pirmajā pusgadā, pildot dienesta pienākumus, cietuši 156 Iekšlietu ministrijas (IeM) sistēmas iestāžu darbinieki (2005. gadā – 117). Salīdzinot šo skaitu ar iepriekšējo gadu, tas ir pieaudzis par 33% un ir augstākais pēdējo piecu gadu laikā, liecina IeM Galvenās inspekcijas apkopotā statistika.

IeM sistēmas iestāžu darbiniekiem par izdarītajiem dienesta disciplīnas pārkāpumiem 2006. gada pirmajā pusgadā piemēroti 525 disciplinārsodi, kas ir par 27% jeb gandrīz par 200 disciplinārsodiem mazāk kā 2005.gada pirmajos sešos mēnešos (723).

Gandrīz divas trešdaļas - 62% (327 disciplinārsodi) no kopējā disciplinārsodu skaita - piemēroti Valsts policijas (VP), 21% (110) Valsts robežsardzes (VRS), 12% (63) Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD), 3% (14) Latvijas Policijas akadēmijas, bet 2% (9) Drošības policijas darbiniekiem.

Salīdzinot šajā gadā piemēroto disciplinārsodu skaitu ar 2005. gada analogu laika periodu, var secināt, ka tas samazinājies visās lielākajās IeM sistēmas iestādēs – VP par 36%, VUGD un VRS par 11%. Šī samazināšanās izteikti progresējusi jau trešo gadu pēc kārtas, tas ir, praktiski kopš Administratīvā procesa likuma stāšanās spēkā 2004. gada 1. februārī.

IeM sistēmas iestāžu darbiniekiem piemērotos disciplinārsodus nosacīti var iedalīt divās daļās – bargajos disciplinārsodos, kuri no piemērošanas brīža ir spēkā gadu, un pārējos disciplinārsodos. Apskatāmajā laika periodā bargākie disciplinārsodi piemēroti 16% gadījumu. Darbinieki IeM iestādēs brīdināti par neatbilstību ieņemamajam amatam – 47 gadījumos (par 31% mazāk kā pagājušā gada pirmajā pusgadā), pazemināti dienesta pakāpē par vienu pakāpi – 13 gadījumos (par 52% mazāk), atvaļināti no dienesta – 12 gadījumos (par 61% mazāk), pazemināti amatā – 12 gadījumos (vairāk par 20%).

Otrajā, ievērojami lielākajā daļā ietilpstošie pārējie disciplinārsodi ir piezīmes un rājieni. 84% gadījumu pieļautie disciplinārpārkāpumi nav bijuši tik smagi, lai piemērotu bargākus disciplinārsodus.

No 2006. gada sešos mēnešos IeM sistēmā kopumā piemērotajiem disciplinārsodiem 504 disciplinārsodi piemēroti darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm, no kuriem 263 darbinieki ir no ierindas un jaunākā komandējošā sastāva, bet 241 – no vidējā, vecākā un augstākā komandējošā sastāva.

2006. gada pirmajā pusgadā lielākā daļa (81%) no visiem disciplīnas pārkāpumiem izdarīti dienesta laikā, bet pārējie (19%) - ārpus darba laika.

Šī gada pirmajos sešos mēnešos 8% (41 darbinieks) no disciplināri sodītajiem darbiniekiem pārkāpumus izdarījuši, atrodoties apreibinošo vielu ietekmē. No tiem 25 darbinieki pārkāpumus izdarīja dienesta laikā, bet pārējie 16 – ārpus dienesta laika. Apreibinošo vielu ietekmē pieļauto dienesta disciplīnas pārkāpumu skaits katru gadu samazinās. Salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo laika periodu šogad kopējais šādu pārkāpumu skaits samazinājies par 18%.

2006. gada pirmajā pusgadā pret 61 personu, kas nozieguma izdarīšanas brīdī bija IeM sistēmas darbinieks, celtas apsūdzības par izdarītajiem noziedzīgiem nodarījumiem. Celto apsūdzību kopējais skaits salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu (44 apsūdzības) pieaudzis par 39% un ir vislielākais pēdējo piecu gadu laikā.

Par dažādu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu (1999. – 2006. gadā) šogad notiesātas 36 personas, kas pārkāpumu brīdī bijušas kādas no IeM sistēmas iestādes darbiniekiem. 77% no notiesātajiem (28 personas) notiesātas par izdarītiem noziedzīgiem nodarījumiem valsts institūciju dienestā.

Šī gada sešos mēnešos kopējais notiesāto IeM sistēmas personu skaits salīdzinājumā ar pagājušo gadu pieaudzis par 33% un ir augstākais pēdējo piecu gadu laikā. Par 75% šogad ir arī pieaudzis notiesāto personu skaits par noziedzīgajiem nodarījumiem, kas izdarīti valsts institūciju dienestā, kas ir augstākais rādītājs pēdējo piecu gadu laikā.

IeM Galvenā inspekcija uzskata, ka pieaugošais notiesāto personu skaits norāda uz rūpīgu un kvalitatīvu darbu vairāku gadu garumā, lai savāktu nepieciešamos pierādījumus vainīgo personu saukšanai pie kriminālatbildības un šī darba rezultātā tiesā viņam tiktu piespriests atbilstošs sods. „Arī turpmāk nevienam sistēmas darbiniekam, kas izdarījis noziedzīgu nodarījumu, netiks piedots, neraugoties uz personas darba vietu vai ieņemamo amatu,” atzīst Galvenajā inspekcijā.

IeM sistēmas iestādēs nepārtraukti samazinās dienesta šaujamieroču pamatotas izmantošanas gadījumu skaits. 2006. gada pirmajā pusgadā fiksēti 15 šādi gadījumi (par 21% mazāk kā pagājušajā gadā), kuros iesaistīti 15 VP darbinieki. Tas ir viszemākais gadījumu skaits pēdējo piecu gadu laikā.

VP darbinieku izdarītie 25 šāvieni salīdzinājumā ar iepriekšējā gadā izdarīto šāvienu skaitu (41 šāviens) ir samazinājušies par 39% un tas ir arī viszemākais izdarīto šāvienu skaits pēdējo piecu gadu laikā.

Policijas darbinieki šaujamieročus izmantojuši, apturot transporta līdzekļus – septiņos, aizturot likumpārkāpējus – sešos, atvairot uzbrukumu – divos gadījumos.

2006. gada pirmajos sešos mēnešos fiksēti arī 11 pamatotas dienesta šaujamieroču pielietošanas gadījumi, kuros iesaistīti 12 VP darbinieki. Pielietošanas gadījumu skaits salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgajā laika posmā fiksēto samazinājies par 27% un ir zemākais pēdējo piecu gadu laikā.

Šaujamieroču pielietošanas gadījumos 2006. gada pirmajā pusgadā kopumā izdarīti 34 mērķtiecīgi šāvieni (2005. gadā - 75 šāvieni), kas ir par 55% mazāk kā pagājušajā gadā.

Trīs gadījumos mērķtiecīgi šāvieni izdarīti, lai apturētu transportlīdzekli, nodarot tam bojājumus, ja tā vadītājs ar savu rīcību rada reālus draudus personu dzīvībai un veselībai un nepakļaujas policijas darbinieka prasībai apstādināt transportlīdzekli, un ja nav citas iespējas viņu aizturēt. Septiņos gadījumos VP darbinieki šāvuši, lai padarītu nekaitīgu dzīvnieku, kurš apdraud cilvēka dzīvību vai veselību. Vienā gadījumā šaujamierocis pielietots, lai aizturētu personu, kura izrāda bruņotu pretošanos vai kura pārsteigta smaga nozieguma izdarīšanas brīdi, vai izbēgusi no apcietinājuma, kā arī lai aizturētu apbruņotu personu, kura atsakās izpildīt likumīgu prasību nodot ieroci vai sprāgstvielas.

Šogad pirmajā pusgadā nav pieļauta neviena nepamatota rīcība ar dienesta šaujamieroci. Pēdējo piecu gadu attiecīgajos laika periodos kopumā ir fiksēti tikai pieci šāda veida gadījumi, kuru rezultātā nevienas personas veselībai nav nodarīts kaitējums.

2006. gada pirmajos sešos mēnešos notikuši 132 ceļu satiksmes negadījumi (CSNg) ar IeM sistēmas iestāžu dienesta transporta līdzekļu līdzdalību, kuru skaits salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir samazinājies par 28% (2005. gadā – 184 CSNg) un ir pats mazākais pēdējo piecu gadu laikā.

IeM sistēmas iestāžu darbinieku vainas dēļ šogad izraisīti 39 CSNg, kas ir par 29% mazāk kā gadu iepriekš (2005. gada pirmajā pusgadā – 55 CSNg). Tāpat kā iepriekšējo divu gadu attiecīgajos laika posmos bojā gājušo personu nav, bet miesas bojājumus guvušas četras personas, kas ir par 43% mazāk kā 2005. gada pirmajā pusgadā.

 

Sagatavoja:
Dace Ekerte
Preses un sabiedrisko attiecību departaments
Preses centra vecākā referente
tālrunis 7219213

mob. tālrunis 6809515
fakss 7219030
e-pasts: dace.ekerte@iem.gov.lv


Atpakaļ