Par virsstundu darba apmaksas kārtību

Valsts sekretāru sanāksmē šodien, 17.augustā, izsludināti Iekšlietu ministrijas (IeM) sagatavotie noteikumi par virsstundu darba apmaksas kārtību un apmēru IeM sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes (IeVP) amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi.


Valsts sekretāru sanāksmē šodien, 17.augustā, izsludināti Iekšlietu ministrijas (IeM) sagatavotie noteikumi par virsstundu darba apmaksas kārtību un apmēru IeM sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes (IeVP) amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi.

Plānots, ka apmaksu veiks par virsstundām, kas četru kalendāro mēnešu laikā nostrādātas virs normālā darba laika stundu kopsummas šajos mēnešos. Nosakot normālā darba laika stundu kopsummu, ņems arī vērā laiku, kurā amatpersona nav veikusi dienesta pienākumus slimības, atvaļinājuma un citu attaisnojošu iemeslu dēļ.

Ja amatpersona atvaļinās no dienesta, viņai virsstundu darba apmaksu veiks, ņemot vērā faktiski nostrādātās virsstundas attiecīgajā laika periodā.

Noteikumi nosaka, ka nostrādāto virsstundu darbu apmaksās attiecīgajai personai aprēķinātās stundas amatalgas likmes divkāršā apmērā.

Plānots, ka noteikumi stāsies spēkā ar 2006.gada 1.oktobri.

Atalgojuma palielināšana amatpersonām, apmaksājot virsstundu darbu, nodrošinās lielāku sociālo taisnīgumu. Samazināsies pašlaik pastāvošā sociālā spriedze, kuru izraisa tas, ka amatpersonām noteiktais atalgojuma apmērs nav adekvāts veiktā darba atbildības līmenim, noslogojumam, sarežģītībai, ka amatpersonas tiek iesaistītas virsstundu darbā, nesaņemot par to attiecīgu atalgojumu. Paaugstināsies arī amatpersonu materiālā nodrošinājuma līmenis.

Tā rezultātā uzlabosies arī attiecīgo iestāžu darbības rezultāti.

Pašreiz speciālie likumi, kā arī Valsts civildienesta likums skaidri nenosaka IeM sistēmas iestāžu, izņemot robežsargus, un IeVP amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm virsstundu darba apmaksas nosacījumus. Arī Ministru Kabineta noteikumos nav norādīta piemaksa par virsstundu darbu.

Piemaksa par virsstundu darbu ir paredzēta Darba likumā, kas attiecas uz darbiniekiem, ar kuriem noslēgts darba līgums. Sakarā ar to rodas dažādas virsstundu darba apmaksas interpretācijas iespējas.

Šobrīd virsstundu darbs tiek apmaksāts Valsts robežsardzē saskaņā ar Robežsardzes likuma 44.panta pirmo daļu un 21. panta piekto daļu, kā arī IeVP, pamatojoties uz Valsts civildienesta pārvaldes un Valsts darba inspekcijas lēmumiem, vienlaikus papildu nepieciešamie valsts budžeta līdzekļi šim mērķim nav piešķirti.

Valsts policija un Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienests neveic apmaksu par virsstundu darbu amatpersonām, izņemot, ja virsstundu darbs ir veikts valstiski svarīgu pasākumu drošības nodrošināšanā, un šim mērķim ir piešķirti papildu nepieciešamie finanšu līdzekļi.

Vienlaikus amatpersonas tiek iesaistītas virsstundu darbā, pēc tam piešķirot tām atpūtas dienas, kas normatīvajos aktos nav paredzēts.

Jautājums par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu noteikumu projekta īstenošanai izskatāms Ministru Kabinetā likumprojekta „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2006.gadam”, kā arī 2007.gada un turpmāko gadu valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā vienlaikus ar visu ministriju budžeta prioritāšu pieteikumiem.

Palielinoties mēneša amatalgai 2007.gadā par 60 latiem (29%), papildu nepieciešamie finanšu līdzekļi būs trīs miljoni latu.

 

Sagatavoja:
Preses un sabiedrisko attiecību departaments
tālrunis 7219213

7219030
e-pasts: presescentrs@iem.gov.lv  


Atpakaļ