Atbalsta Valsts civilās aizsardzības plānu

Ministru Kabinets


Ministru Kabinets

Lai sasniegtu Valsts civilās aizsardzības plānā noteiktos mērķus, valstī ir apzināti iespējamie apdraudējuma veidi. Atbilstoši apdraudējuma veidiem ir noteikta valsts institūciju, pašvaldību un glābšanas dienestu rīcība, veicot preventīvos, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamos pasākumus, kā arī noteikti pasākumu izpildes termiņi.

Plāns tiek precizēts katru gadu, ņemot vērā civilās aizsardzības sistēmas pilnveidošanu, valsts aizsardzības sistēmas attīstību un iespējamo draudu analīzi.

Par Valsts civilās aizsardzības plāna precizēšanu un kontroli atbildīgā institūcija ir Iekšlietu ministrija.

Saskaņā ar Civilās aizsardzības likumu civilās aizsardzības sistēmas galvenie uzdevumi ir prognozēt iespējamās ārkārtējās situācijas, plānot, organizēt un veikt pasākumus, lai mazinātu zaudējumus, sniegt palīdzību un likvidēt ārkārtējo situāciju sekas, kā arī sagatavot iedzīvotājus, uzņēmumu, iestāžu un organizāciju vadošos darbiniekus darbam iespējamās ārkārtējās situācijās.

Sistēmai ir jānodrošina ārkārtējās situācijās maksimāli iespējama tautsaimniecības stabilitāte un tautsaimniecības nozaru, resoru un dienestu saskaņota darbība iespējamo ārkārtējo situāciju preventīvo pasākumu un glābšanas pasākumu veikšanā.

 

Sagatavoja:
Preses un sabiedrisko attiecību departaments
tālrunis 7219213

fakss 7219030
e-pasts: presescentrs@iem.gov.lv  


Atpakaļ