Grozīs vīzu noteikumus

Valsts sekretāru sanāksmē šodien, 31.augustā, izsludināti Iekšlietu ministrijas sagatavotie grozījumi noteikumos par vīzām, lai atvieglot vīzu izsniegšanu ārzemniekiem, galvenokārt tiem, kas Latvijas Republikā ieceļo darījumu nolūkā.


Valsts sekretāru sanāksmē šodien, 31.augustā, izsludināti Iekšlietu ministrijas sagatavotie grozījumi noteikumos par vīzām, lai atvieglot vīzu izsniegšanu ārzemniekiem, galvenokārt tiem, kas Latvijas Republikā ieceļo darījumu nolūkā.

Lai atvieglotu un vienkāršotu vīzu saņemšanu, projekts paredz noteikt ilgāku ielūguma derīguma termiņu, nomainot no trim uz sešiem mēnešiem, kā arī pagarināt vīzas pieprasītāja fotogrāfijas derīguma termiņu, turpmāk paredzot to atšķirīgu pa vecuma grupām no sešiem mēnešiem līdz pat četriem gadiem. Savukārt tiem ārzemniekiem, kuri iepriekšējās daudzkārtējās vīzas izmantojuši atbilstoši tiesību aktos noteiktajam, nākošo daudzkārtējo vīzu varēs izsniegt ar derīguma termiņu līdz diviem gadiem.

Normatīvajos dokumentos paredzēts, ka dokumenti vīzas pieprasīšanai ārzemniekam jāiesniedz personīgi, bet pieļauti arī gadījumi, kad atļauts izmantot citu dokumentu iesniegšanas formu. Tādēļ jaunajos noteikumos noteikta vīzu izsniegšanas kārtība, kad ārzemnieks iesniedz dokumentus pa pastu vai elektroniski.

 

Sagatavoja:
Preses un sabiedrisko attiecību departaments
tālrunis 7219213

fakss 7219030
e-pasts: presescentrs@iem.gov.lv  


Atpakaļ