Atļauj pirkt zemi pierobežas ceļiem

Attēls
Attēls
Ministru Kabinets (MK) otrdien, 5.septembrī, atbalstīja Iekšlietu ministrijas (IeM) sagatavoto rīkojuma projektu par zemes vienību pirkšanu Alūksnes un Krāslavas rajonos pierobežas ceļu būvniecības projektu īstenošanai.
Ministru Kabinets (MK) otrdien, 5.septembrī, atbalstīja Iekšlietu ministrijas (IeM) sagatavoto rīkojuma projektu par zemes vienību pirkšanu Alūksnes un Krāslavas rajonos pierobežas ceļu būvniecības projektu īstenošanai.

Rīkojuma projekts paredz atļaut IeM pirkt zemes vienības Alūksnes rajona Pededzes pagastā un Krāslavas rajona Robežnieku, Indras, Ķepovas, Piedrujas un Kaplavas pagastos. Tas ir nepieciešamas, lai varētu īstenot investīciju projekta IA-16 „Valsts robežas infrastruktūras attīstība” ietvaros uzsāktos pierobežas ceļu būvniecības projektus.

Rīkojuma projekts nosaka, ka valsts ar MK atļauju pērk pierobežas ceļu būvniecības veikšanai nepieciešamās 26 zemes vienības, kuru kopējā platība ir 11,983 ha, par 9345 latiem un nostiprina zemesgrāmatā uz valsts vārda IeM personā.

 

Sagatavoja:
Preses un sabiedrisko attiecību departaments
tālrunis 7219213
fakss 7219030
e-pasts:
presescentrs@iem.gov.lv 


Atpakaļ