gerbonis Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija

Par detektīvdarbības licencēšanas un sertifikācijas noteikumiem

Valsts sekretāru sanāksmē šodien, 14.septembrī, izsludināts Iekšlietu ministrijas sagatavotais Ministru Kabineta noteikumu projekts „Detektīvdarbības licencēšanas un sertifikācijas noteikumi”.
Valsts sekretāru sanāksmē šodien, 14.septembrī, izsludināts Iekšlietu ministrijas sagatavotais Ministru Kabineta noteikumu projekts „Detektīvdarbības licencēšanas un sertifikācijas noteikumi”.

Projekts nosaka speciālās atļaujas un sertifikāta detektīvdarbības veikšanai izsniegšanas, darbības laika pagarināšanas, anulēšanas un darbības apturēšanas kārtību. Tas arī paredz maksājamās valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību par licences un sertifikāta izsniegšanu un darbības laika pagarināšanu.
Noteikumu projekts, kas izteikts jaunā redakcijā, lai veiktu vairākus precizējumus dažādās jomās, paredz samazināt iesniedzamās informācijas apjomu valsts pārvades pakalpojumu saņemšanai.
Jaunie noteikumi nosaka, ja iestāde pieprasa informāciju, kas atrodas citas iestādes rīcībā, turpmāk privātpersona varēs arī pati iesniegt šo informāciju. Tie arī precizē noteikto iesnieguma izskatīšanas kārtību.
Projekts sagatavots, lai nodrošinātu Latvijas Republikas normatīvo aktu atbilstību Eiropas Savienības Acquis Communitaire prasībām uzņēmējdarbības un pakalpojumu sniegšanas jomā. Vienlaikus tas paredz tiesiski noregulēt jautājumu par nodevas likmju apmēru un maksāšanas kārtību.
Šobrīd licences un sertifikāta detektīvdarbības veikšanai izsniegšanas, darbības laika pagarināšanas, kā arī to anulēšanas un darbības apturēšanas kārtību reglamentē Ministru Kabineta 2002.gada 5.marta noteikumi Nr.98 „Detektīvdarbības licencēšanas un sertifikācijas noteikumi”, bet valsts nodevas par detektīvdarbības speciālas atļaujas un sertifikāta izsniegšanu nosaka Ministru Kabineta 1999.gada 16.februāra noteikumi Nr.48 „Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu atsevišķiem uzņēmējdarbības veidiem”.

Sagatavoja:
Preses un sabiedrisko attiecību departaments
tālrunis 7219213
fakss 7219030
e-pasts: presescentrs@iem.gov.lv 


Atpakaļ