Vizītē Latvijā ierodas Eiropola direktors

Attēls
Attēls
Lai pārrunātu Eiropola darba racionalizēšanu, Latvijas un Eiropola paveikto noziedzības apkarošanā, kā arī turpmāko sadarbību, no 14. līdz 15.septembrim vizītē Latvijā uzturas Eiropola direktors Makss Peters Ratcels (Max Peter Ratzel)
Lai pārrunātu Eiropola darba racionalizēšanu, Latvijas un Eiropola paveikto noziedzības apkarošanā, kā arī turpmāko sadarbību, no 14. līdz 15.septembrim vizītē Latvijā uzturas Eiropola direktors Makss Peters Ratcels (Max Peter Ratzel)

15.septembrī Eiropola direktors tiksies ar iekšlietu ministru Dzintaru Jaundžeikaru, bet pēc tam plkst. 10.45 Iekšlietu ministrijā, Raiņa bulvārī 6, Rīgā, 4.stāva zālē notiks preses konference, kurā M.Ratcels, iekšlietu ministrs Dzintars Jaundžeikars un Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Starptautiskās sadarbības pārvaldes Eiropola Nacionālā biroja priekšnieks Dmitrijs Ceplis informēs par tikšanās laikā apspriestajiem jautājumiem.
Paredzēts, ka piektdien abu pušu pārstāvji pārrunās Eiropas Nacionālā kriminālās izlūkošanas modeļa izveidošanu un ieviešanu Latvijas VP. Šī modeļa izveides mērķis ir vadīt efektīvu stratēģiju visās jomās cīņā ar organizēto noziedzību un noziedzniekiem, veidojot profesionālu, integrētu un disciplinētu pieeju izlūkošanas vadītam policijas modelim.
Ņemot vērā to, ka Latvijas iedzīvotāji nereti ir iesaistīti maksājumu karšu viltošanā un to izmantošanā starptautiskā mērogā, kā arī informācijas aprites nepieciešamību ar citām dalībvalstīm, Latvija 2005.gadā iestājās Eiropola atvērtajā analītiskajā rīcības failā (ARF) „Terminal”, kas cīnās pret kredītkaršu viltošanu. Tikšanās laikā ir plānots apspriest jauna apakšprojekta ARF „Terminal” uzsākšanu Latvijā un ar to saistīto problēmu risināšanu.
Tāpat amatpersonas pārrunās operatīvās informācijas ielādes un pārbaudes uzsākšanu Eiropola informācijas sistēmā Latvijā.
Vizītes ietvaros Eiropola direktors tiksies arī ar Valsts policijas, Drošības policijas un Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonām.
Galvenie Eiropola darbības virzieni cīņā ar organizētās noziedzības veidiem ir terorisms, nelegāla narkotisku vielu aprite, transportlīdzekļu zādzības, krāpšana, naudas un kredītkaršu viltošana, datornoziegumi, naudas atmazgāšana, nelegāla imigrantu kontrabanda, cilvēku tirdzniecība, ieskaitot bērnu pornogrāfiju, noziedzīgi nodarījumi pret īpašumu vai sabiedrisko īpašumu, nelegāli iegūto līdzekļu legalizēšana saistībā ar šiem noziedzīgo nodarījumu veidiem vai īpašām to izpausmēm.
Eiropols atbalsta Eiropas Savienības dalībvalstis cīņā ar noziegumiem, kurā ir iesaistīta kāda organizētās noziedzības struktūra un minētais noziegums ietekmē divas jeb vairākas dalībvalstis, kā arī attiecīgais noziedzīga nodarījuma lielums nozīmīgums un sekas prasa kopīgu dalībvalstu rīcību.
Latvijas praktiskā un operatīvā sadarbība ar Eiropolu sākās pēc sadarbības līguma parakstīšanas 2003.gada 31.oktobrī. Tas Latvijai deva iespēju sadarboties ar Eiropolu trešās valsts statusā tehniskajā, stratēģiskajā un operatīvajā līmenī.
Par pilntiesīgu Eiropola dalībvalsti Latvija kļuva 2004.gada 1.septembrī, kad tā paša gada 7.aprīlī Saeima ratificēja Eiropola konvenciju un tās protokolus.
Latvijā ar Eiropolu sadarbojas Valsts policija, Drošības policija, Valsts robežsardze, Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijas pārvalde un Muitas kriminālpārvalde, kā arī Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests.

Sagatavoja:
Preses un sabiedrisko attiecību departaments
tālrunis 7219213
fakss 7219030
e-pasts: presescentrs@iem.gov.lv 


Atpakaļ