Notiks Eiropas Padomes rīkotais seminārs cīņai pret cilvēku tirdzniecību

Lai veicinātu Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu izpratni par cilvēku tirdzniecību un meklētu vislabākos sadarbības risinājumus cīņai pret to, no šā gada 21. līdz 22. septembrim Maritim Park Hotel Rīga, Slokas ielā 1, Rīgā, konferenču zālē „Berlin” Eiropas Padome (EP) sadarbībā ar Iekšlietu ministriju un citām institūcijām organizē starptautisku semināru EP kampaņas pret cilvēku tirdzniecību ietvaros.
Lai veicinātu Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu izpratni par cilvēku tirdzniecību un meklētu vislabākos sadarbības risinājumus cīņai pret to, no šā gada 21. līdz 22. septembrim Maritim Park Hotel Rīga, Slokas ielā 1, Rīgā, konferenču zālē „Berlin” Eiropas Padome (EP) sadarbībā ar Iekšlietu ministriju un citām institūcijām organizē starptautisku semināru EP kampaņas pret cilvēku tirdzniecību ietvaros.

Reģionālajā seminārā „Rīcība pret cilvēku tirdzniecību: Novēršana, aizsardzība un apsūdzība” („Action against Trafficking in Human Beings: Prevention, Protection and Prosecution”) dažādu valstu profesionāļi runās par turpmāk veicamiem pasākumiem cilvēku tirdzniecības novēršanai, cilvēku tirdzniecībā cietušo tiesību aizsargāšanu un to veicināšanu, kā arī apspriedīs cilvēku tirdzniecības kriminālos aspektus.

Rīt, 21. septembrī, no plkst. 9.30 – 10.00 plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem pirms semināra sākuma ir iespēja tikties ar EP Cilvēktiesību ģenerāldirektorāta pārstāvi jautājumos par cilvēku tirdzniecību Hanno Hartigu (Hanno Hartig), Ārlietu ministrijas parlamentāro sekretāri Vairu Paegli un citiem dalībniekiem. Tikšanās vieta - Maritim Park Hotel Rīga.

Semināra mērķis ir arī panākt, lai visas ES dalībvalstis paraksta 2005.gadā apstiprināto Eiropas Konvenciju cīņai pret cilvēku tirdzniecību. Šī Eiropas Konvencija vairo izpratni par cilvēku tirdzniecības problēmu, meklēt efektīvus sadarbības mehānismus starp valstīm, to valdībām, parlamentiem, sabiedriskajām organizācijām un sabiedrībām kopumā.

Par nozīmīgu priekšnoteikumu veiksmīgai cīņai pret starptautiskajām cilvēku tirgotāju apvienībām Latvija uzskata vienotas izpratnes par cilvēku tirdzniecības problēmu veidošanu. Latvijas Republikas valdība ir jau parakstījusi Eiropas Konvenciju cīņai ar cilvēku tirdzniecību un citus starptautiskos dokumentus, tādējādi paužot gatavību aktīvi iesaistīties kopējā ES darbā, lai izskaustu šo mūsdienu verdzību.

Cilvēku tirdzniecība ir būtiska problēma Eiropā. Katru gadu arvien lielāks skaits cilvēku kļūst par cilvēku tirdzniecības upuriem, tomēr daudzi tiek nodarbināti piespiedu kārtā arī kā nelegāls vai nepietiekoši apmaksāts darbaspēks lauku saimniecībās un privātās mājsaimniecībās. Starptautiskā darba organizācija informē, ka šis skaitlis pārsniedz 2,45 miljonus cilvēkus, un to lielāko daļu veido sievietes un bērni.

Jau ziņots, Eiropā ik gadu par cilvēku tirdzniecības upuriem kļūst 500 - 700 tūkstoši cilvēku.

Latvija ir gan cilvēku tirdzniecības upuru izcelsmes valsts, gan tranzītvalsts, gan arī uzņemošā valsts. Tiek prognozēts, ka, uzlabojoties Latvijas ekonomiskajai situācijai, Latvija arvien biežāk kļūs par cilvēku tirdzniecības upuru mērķa valsti cilvēkiem no Krievijas, Baltkrievijas un Ukrainas.

Lai aktualizētu cilvēku tirdzniecības jautājumu, EP Cilvēktiesību ģenerāldirektorāts sadarbībā ar Iekšlietu ministriju, Ārlietu ministriju un EP Informācijas biroju rīko Latvijā starptautisku semināru, kurā piedalīsies pārstāvji no Latvijas, Polijas, Zviedrijas, Ukrainas, Igaunijas, Lietuvas, Somijas un Austrijas, kā arī Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas.

Semināra programma pieejama IeM mājas lapā:
/images/text/item_file_3678_seminars.doc

Sagatavoja:
Preses un sabiedrisko attiecību departaments
tālrunis 7219213
fakss 7219030
e-pasts: presescentrs@iem.gov.lv 


Atpakaļ