gerbonis Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija

Par pabalstu un kompensāciju apmēru un izmaksas kārtību sakaru virsniekiem

Ministru Kabinets 26.septembrī atbalstīja Iekšlietu ministrijas (IeM) sagatavoto noteikumu projektu par pabalstu un kompensāciju apmēru un izmaksas kārtību sakaru virsniekiem, kuri pilda dienesta pienākumus ārvalstīs.
Ministru Kabinets 26.septembrī atbalstīja Iekšlietu ministrijas (IeM) sagatavoto noteikumu projektu par pabalstu un kompensāciju apmēru un izmaksas kārtību sakaru virsniekiem, kuri pilda dienesta pienākumus ārvalstīs.

Noteikumu projekts izstrādāts, lai noteiktu pabalstu un kompensāciju apmērus un izmaksas kārtību sakaru virsniekiem, kuri nosūtīti pārstāvēt Latviju savas kompetences ietvaros ārvalstīs.

Pašreiz sakaru virsniekam, kas veic dienesta pienākumus ārvalstī, pabalstus un kompensācijas izmaksā saskaņā ar Ministru Kabineta 2004.gada 16.novembra noteikumiem Nr. 931 „Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēru un izmaksas kārtību sakaru virsniekiem, kuri pilda dienesta pienākumus ārvalstī”.

Saeima 2006.gada 30.jūnijā ir pieņēmusi IeM sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumu, kas stājas spēkā ar 2006.gada 1.oktobri. Minētais likums deleģē Ministru Kabinetam izdot noteikumus, kas nosaka pabalstu un kompensāciju izmaksas apmērus un izmaksas kārtību sakaru virsniekiem atbilstoši dienesta vietas specifiskajiem apstākļiem ārvalstī. Sakarā ar to tiek izdoti jaunie noteikumi.

Uz šo brīdi Valsts policiju pārstāv sakaru virsnieki Eiropas Policijas birojā Nīderlandē (Hāgā), kā arī Krievijas Federācijā (Maskavā). Vienlaikus, paplašinoties starptautiskajai sadarbībai un tās jomām, turpmākajos gados paredzama sakaru virsnieku skaita palielināšanās, nosūtot tos uz citām valstīm.

Sakaru virsnieku tīkla izveidošana paredzēta arī atjaunotajā indivatīvajā rīcības plānā Šengenas acquis prasību īstenošanai, kā arī Organizētās noziedzības novēršanas, apkarošanas un samazināšanas valsts programmā 2006. – 2010.gadam.

Sagatavoja:
Preses un sabiedrisko attiecību departaments
tālrunis 7219213
fakss 7219030
e-pasts: presescentrs@iem.gov.lv


Atpakaļ