Atbalstīts priekšlikums Eiropas Komisijas izstrādātajai regulai par Vīzu kodeksu

Ministru Kabinets otrdien, 10.oktobrī, apstiprināja Iekšlietu ministrijas sagatavoto pozīciju par priekšlikumiem Eiropas Komisijas izstrādātai regulai par Eiropas Kopienas Vīzu kodeksu.
Ministru Kabinets otrdien, 10.oktobrī, apstiprināja Iekšlietu ministrijas sagatavoto pozīciju par priekšlikumiem Eiropas Komisijas izstrādātai regulai par Eiropas Kopienas Vīzu kodeksu.

Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes regulas, uz kuru balstoties, veido Vīzu kodeksu, mērķis ir apvienot šobrīd pastāvošos dažādos vīzu izsniegšanas nosacījumus un kārtību vienā Eiropas Kopienas Vīzu kodeksā. Regulas mērķis ir nodrošināt pastāvošo nosacījumu vienkāršošanu, precizēšanu un papildināšanu atbilstoši jaunākajām izmaiņām vīzu izsniegšanas procesā.

Vīzu kodekss paredz vairākus jaunus nosacījumus, piemēram, atteikšanās no vīzu formas (grupas vīzas), vienotas ielūgumu, finansiālu atbalstu un/vai izmitināšanu apliecinošas formas ieviešana, nosacījumu ieviešana biometrisko datu noņemšanai, iespējas dalībvalstīm individuāli noteikt lidostas tranzītvīzas prasību un noteikt vienotu šos prasību izņēmumu atcelšanu.

Latvija atbalsta Eiropas Komisijas izstrādāto regulu par Kopienas Vīzu kodeksu projektu. Vienota juridiski saistoša regulējuma izstrāde veicinās kopīgās vīzu politikas efektīvāku īstenošanu, nodrošinot vīzu politikas nosacījumu tiesisko precizitāti, harmonizējot dalībvalstu praksi šo nosacījumu piemērošanā un nodrošinot atbilstošu tiesisku regulējumu jaunākajām izmaiņām vīzu izsniegšanas procesā.

Latvija uzskata, ka svarīgi nodrošināt, lai Vīzu kodeksā tiktu līdzsvaroti nosacījumi, kas nodrošina efektīvu un ātru vīzu pieteikumu izskatīšanu un vienlaikus paredz atbilstošu kontroli nelegālās imigrācijas novēršanai un valsts drošības un sabiedriskās kārtības garantēšanai.

Sagatavoja:
Preses un sabiedrisko attiecību departaments
tālrunis 7219213
fakss 7219030
e-pasts: presescentrs@iem.gov.lv


Atpakaļ