Par Baltijas jūras valstu civilās aizsardzības Ģenerāldirektoru sanāksmi

Rīgā no 25. līdz 26. oktobrim notiks Baltijas jūras valstu civilās aizsardzības Ģenerāldirektoru sanāksme. Tās tiek rīkotas kopš 2002. gada ik gadu kādā no Baltijas jūras valstīm. Pirmo reizi to rīko Latvijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.
Rīgā no 25. līdz 26. oktobrim notiks Baltijas jūras valstu civilās aizsardzības Ģenerāldirektoru sanāksme. Tās tiek rīkotas kopš 2002. gada ik gadu kādā no Baltijas jūras valstīm. Pirmo reizi to rīko Latvijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.

Šo sanāksmju mērķis ir sapulcināt vienkopus civilās aizsardzības vadītājus, lai apspriestu šī reģiona valstu esošās un paveiktās aktivitātes, turpmākās sadarbības iespējas, apmainītos ar viedokļiem par Baltijas jūras reģionā būtiskākiem jautājumiem civilās aizsardzības jomā.


Šogad Latvijā plānots pārrunāt šādus jautājumus:

- Zviedrijas, kā prezidējošās valsts Baltijas jūras valstu Padomē, izvirzītās prioritātes;

- Somijas, kā Eiropas Savienības Padomes prezidējošās valsts, realizētās intereses un ar tām saistītie jautājumi civilās aizsardzības jomā;

- Iespējamās nākotnes sadarbības iespējas civilajā aizsardzībā, Baltijas jūras valstu reģionālās sadarbības programmas ietvaros, no 2007.-2013.gadam;

- EUROBALTIC civilās aizsardzības programmas un INTERREG projekta progresa ziņojums (semināri, konferences, mācības un treniņi);

- Civilās aizsardzības sistēmas attīstība Latvijā;

- Baltijas valstu reģionā realizētās un plānotās ārkārtējo situāciju mācības.

Paredzēts, ka šogad sanāksmē piedalīsies civilās aizsardzības ģenerāldirektori un vadītāji no Latvijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Somijas, Dānijas, Krievijas, Igaunijas, Lietuvas, Polijas un Vācijas, kā arī pārstāvji no Baltijas jūras valstu Padomes un Eiropas Komisijas.

Sagatavoja:
Inga Vetere,
VUGD priekšnieka palīdze
7075871, 6183300
inga.vetere@vugd.gov.lv


Atpakaļ