gerbonis Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija

Par Latvijas un Baltkrievijas sadarbību

Valsts sekretāru sanāksmē šodien, 16.novembrī, izsludināts Iekšlietu ministrijas sagatavotais Ministru Kabineta noteikumu projekts par Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valdības sadarbību cīņā pret organizēto noziedzību, narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru nelegālu apriti, terorismu un citiem noziedzīgiem nodarījumiem
Valsts sekretāru sanāksmē šodien, 16.novembrī, izsludināts Iekšlietu ministrijas sagatavotais Ministru Kabineta noteikumu projekts par Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valdības sadarbību cīņā pret organizēto noziedzību, narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru nelegālu apriti, terorismu un citiem noziedzīgiem nodarījumiem

Latvijas un Baltkrievijas valdības līguma mērķis ir veicināt abu valstu attiecīgo institūciju sadarbību noziedzības novēršanas jomā. Paredzēts, ka abas puses sadarbosies cīņā pret terorismu, organizēto noziedzību, narkotisko vielu, šaujamieroču, munīcijas, spridzināšanas ierīču, sprāgstošu vielu un stipras iedarbības indīgu vielu, radioaktīvu un bioloģisku

 materiālu, kas apdraud cilvēka dzīvību, veselību un apkārtējo vidi, nelegālu apriti, kā arī noziedzīgiem nodarījumiem, kas vērsti pret personas brīvību, godu un cieņu, ķīlnieku sagrābšanu, personu nolaupīšanu un cilvēku tirdzniecību.

Līgums arī nosaka cīņu pret noziedzīgiem nodarījumiem pret personas dzīvību un veselību, noziedzīgiem nodarījumiem ekonomikas, finanšu, nodokļu un uzņēmējdarbības jomās, kontrabandu, mantiskām interesēm, noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību, ekoloģisko drošību un dabas vidi, vēsturisko un kultūras priekšmetu, mākslas izstrādājumu, dārgakmeņu un dārgmetālu, intelektuālā īpašuma, kā arī citu vērtību nelegālu apriti, un korupciju.

Līgums dos juridisku pamatu un iespēju praktiski attīstīt sadarbību un tiešus sakarus starp abu pušu kompetentajām tiesību aizsardzības iestādēm. Paredzēts, ka tas veicinās turpmāku divpusējo attiecību attīstību noziedzības apkarošanas jomā, ierobežos noziedzības mērogus un attīstības tendences, kā arī palīdzēs nodrošināt personas aizsardzību pret noziedzīgiem nodarījumiem.

Sagatavoja:
Preses un sabiedrisko attiecību departaments
tālrunis 7219213, fakss 7219030
e-pasts: presescentrs@iem.gov.lv


Atpakaļ