Iekšlietu ministrijas dienestu disciplinārprakse 2006. gada deviņos mēnešos

2006. gada deviņos mēnešos, pildot dienesta pienākumus, cietuši 223 Iekšlietu ministrijas (IeM) sistēmas iestāžu darbinieki, no kuriem bojā gājuši divi darbinieki. Salīdzinot šo skaitu ar iepriekšējo gadu, tas ir pieaudzis par 16% un ir augstākais pēdējo piecu gadu laikā, liecina IeM Galvenās inspekcijas apkopotā statistika.
2006. gada deviņos mēnešos, pildot dienesta pienākumus, cietuši 223 Iekšlietu ministrijas (IeM) sistēmas iestāžu darbinieki, no kuriem bojā gājuši divi darbinieki. Salīdzinot šo skaitu ar iepriekšējo gadu, tas ir pieaudzis par 16% un ir augstākais pēdējo piecu gadu laikā, liecina IeM Galvenās inspekcijas apkopotā statistika.

Piecdesmit četros gadījumos darbinieki cietuši, aizsargājot personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības vai valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem, 38 - dzēšot ugunsgrēku vai veicot glābšanas darbus, deviņos - veicot tiešu valsts robežas apsardzību un kontroli, divos - veicot tiešu apcietinājuma kā drošības līdzekļa vai brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes nodrošināšanu, bet 120 – citos apstākļos.

IeM sistēmas iestāžu darbiniekiem par izdarītiem dienesta disciplīnas pārkāpumiem 2006. gada deviņos mēnešos piemēroti 784 disciplinārsodi, kas ir par 26% mazāk kā 2005. gada attiecīgajā laika periodā.

Divas trešdaļas - 67% (518 disciplinārsodi) no kopējā disciplinārsodu skaita - piemēroti Valsts policijas (VP), 19% (149) Valsts robežsardzes (VRS), 11% (83) Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD), 2% (19) Latvijas Policijas akadēmijas, bet 1% (10) Drošības policijas darbiniekiem.

Salīdzinot šajā gadā piemēroto disciplinārsodu skaitu ar 2005. gada analogu laika periodu, var secināt, ka tas samazinājies visās lielākajās IeM sistēmas iestādēs – VP par 29%, VRS par 20% un VUGD par 19%. Šī samazināšanās izteikti progresējusi jau trešo gadu pēc kārtas, tas ir, praktiski kopš Administratīvā procesa likuma stāšanās spēkā 2004. gada 1. februārī.

IeM sistēmas iestāžu darbiniekiem piemērotos disciplinārsodus nosacīti var iedalīt divās daļās – bargajos disciplinārsodos, kuri no piemērošanas brīža ir spēkā gadu, un pārējos disciplinārsodos.

Apskatāmajā laika periodā bargākie disciplinārsodi piemēroti 18% gadījumu. Darbinieki IeM iestādēs brīdināti par neatbilstību ieņemamajam amatam – 81 gadījumā (par 21% mazāk kā pagājušā gada deviņos mēnešos), atvaļināti no dienesta – 22 gadījumos (par 52% mazāk), pazemināti amatā – 22 gadījumos (vairāk par 38%), pazemināti dienesta pakāpē par vienu pakāpi – 19 gadījumos (par 39% mazāk).

Otrajā, ievērojami lielākajā daļā ietilpstošie pārējie disciplinārsodi ir piezīmes un rājieni. 82% gadījumu pieļautie disciplinārpārkāpumi nav bijuši tik smagi, lai piemērotu bargākus disciplinārsodus.

No 2006. gada deviņos mēnešos IeM sistēmā kopumā piemērotajiem disciplinārsodiem 755 disciplinārsodi piemēroti darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm, no kuriem 386 darbinieki ir no ierindas un jaunākā komandējošā sastāva, bet 369 – no vidējā, vecākā un augstākā komandējošā sastāva.

2006. gada deviņos mēnešos lielākā daļa (80%) no visiem disciplīnas pārkāpumiem izdarīti dienesta laikā, bet pārējie (20%) – ārpus darba laika.

Apskatāmajā laika periodā 8% (66 darbinieki) no disciplināri sodītajiem darbiniekiem pārkāpumus izdarījuši, atrodoties apreibinošo vielu ietekmē. No tiem 35 darbinieki pārkāpumus izdarīja dienesta laikā, bet pārējie 31 – ārpus dienesta laika. Apreibinošo vielu ietekmē pieļauto dienesta disciplīnas pārkāpumu skaits katru gadu samazinās. Salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo laika periodu šogad kopējais šādu pārkāpumu skaits samazinājies par 18%.

2006. gada deviņos mēnešos pret 80 personām, kas nozieguma izdarīšanas brīdī bija IeM sistēmas darbinieki, celtas apsūdzības par izdarītajiem noziedzīgiem nodarījumiem. Celto apsūdzību kopējais skaits salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu (58 apsūdzības) pieaudzis par 38% un ir vislielākais pēdējo piecu gadu laikā.

Par dažādu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu (1999. – 2006. gadā) šogad notiesātas 44 personas, kas pārkāpumu brīdī bijušas kādas no IeM sistēmas iestādes darbiniekiem. Vairāk nekā trīs ceturtdaļas no visiem notiesātajiem (34 personas) notiesātas par izdarītiem noziedzīgiem nodarījumiem valsts institūciju dienestā.

Šī gada deviņos mēnešos kopējais notiesāto IeM sistēmas personu skaits salīdzinājumā ar pagājušo gadu pieaudzis par 33%. Ievērojamāk - par 79% - šogad ir pieaudzis notiesāto personu skaits par noziedzīgajiem nodarījumiem, kas izdarīti valsts institūciju dienestā, kas ir augstākais rādītājs pēdējo piecu gadu laikā.

IeM sistēmas iestādēs nepārtraukti samazinās dienesta šaujamieroču pamatotas izmantošanas (pārsvarā brīdinājuma šāvieni) gadījumu skaits. 2006. gada deviņos mēnešos fiksēti 30 šādi gadījumi (par 6% mazāk kā pagājušajā gadā), kuros iesaistīti 33 VP darbinieki. Tas ir viszemākais gadījumu skaits pēdējo piecu gadu laikā.

Izmantojot šaujamieročus, VP darbinieki izdarījuši 66 šāvienus, kas salīdzinājumā ar iepriekšējā gadā izdarīto šāvienu skaitu (73 šāvieni) ir samazinājies par 10% un ir viszemākais pēdējo piecu gadu laikā.

Policijas darbinieki šaujamieročus izmantojuši, apturot transporta līdzekļus – 11, aizturot likumpārkāpējus – 17, atvairot uzbrukumu – divos gadījumos.

2006. gada deviņos mēnešos fiksēti arī 15 pamatotas dienesta šaujamieroču pielietošanas gadījumi, kuros iesaistīti 17 VP darbinieki. Pielietošanas gadījumu skaits salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgajā laika posmā fiksēto samazinājies par 29% un ir zemākais pēdējo piecu gadu laikā.

Šaujamieroču pielietošanas gadījumos 2006. gada deviņos mēnešos kopumā izdarīti 45 mērķtiecīgi šāvieni (2005. gadā - 111 šāvieni), kas ir par 60% mazāk kā pagājušajā gadā.

Piecos gadījumos mērķtiecīgi šāvieni izdarīti, lai apturētu transportlīdzekli, nodarot tam bojājumus, ja tā vadītājs ar savu rīcību bija radījis reālus draudus personu dzīvībai un veselībai un nepakļāvies policijas darbinieka prasībai apstādināt transportlīdzekli. Deviņos gadījumos VP darbinieki šāvuši, lai padarītu nekaitīgu dzīvnieku, kurš apdraudējis cilvēka dzīvību vai veselību. Vienā gadījumā šaujamierocis pielietots, lai aizturētu personu, kura bija izsludināta meklēšanā un nepakļāvās policista likumīgajām prasībām.

2006. gada deviņos mēnešos ir pieļauts viens gadījums, kad IeM sistēmas iestādes darbinieka rīcība ar dienesta šaujamieroci atzīta kā nepamatota. Pēdējo piecu gadu attiecīgajos laika periodos kopumā ir fiksēti astoņi šāda veida gadījumi, kuru rezultātā nevienas personas veselībai nav nodarīts kaitējums.

2006. gada deviņos mēnešos notikuši 207 ceļu satiksmes negadījumi (CSNg) ar IeM sistēmas iestāžu dienesta transporta līdzekļu līdzdalību, kuru skaits salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir samazinājies par 16% (2005. gadā – 247 CSNg) un ir pats mazākais pēdējo piecu gadu laikā.

IeM iestāžu darbinieku vainas dēļ šogad izraisīti 60 CSNg, kas ir par 20% mazāk kā gadu iepriekš. Tāpat kā iepriekšējo divu gadu attiecīgajos laika posmos bojā gājušo personu nav, bet miesas bojājumus guvušas 11 personas, kas ir nedaudz vairāk nekā 2005. gada deviņos mēnešos (astoņas personas).

Sagatavoja:
Dace Ekerte
Preses un sabiedrisko attiecību departaments
Preses centra vecākā referente
tālrunis 7219213, fakss 7219030
e-pasts: dace.ekerte@iem.gov.lv


Atpakaļ