Jauno ES dalībvalstu iekšlietu ministri pārrunā Šengenas paplašināšanas jautājumus

Deviņu Eiropas Savienības (ES) jauno dalībvalstu iekšlietu ministri šodien, 30.novembrī, Lietuvas galvaspilsētā Viļņā vienojās decembra sākumā paredzētajā ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomē vienoti atbalstīt alternatīvo risinājumu Šengenas informācijas sistēmai II (SIS II) ar mērķi panākt Šengenas zonas paplašināšanos iepriekš noteiktajā laikā - 2007.gada beigās.
Deviņu Eiropas Savienības (ES) jauno dalībvalstu iekšlietu ministri šodien, 30.novembrī, Lietuvas galvaspilsētā Viļņā vienojās decembra sākumā paredzētajā ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomē vienoti atbalstīt alternatīvo risinājumu Šengenas informācijas sistēmai II (SIS II) ar mērķi panākt Šengenas zonas paplašināšanos iepriekš noteiktajā laikā - 2007.gada beigās.

Ministri izvērtēja un atzina par atbalstāmu Portugāles izteikto priekšlikumu pievienot jaunās dalībvalstis pašlaik esošajai SIS I +, nosaucot to par SISone4ALL. Priekšlikums paredz 12 mēnešu laikā pievienot jaunās dalībvalstis SIS I + sistēmai, ko pašlaik lieto vecās ES dalībvalstis. Šis risinājums ir alternatīva SIS II sistēmai, kuras izveides kavēšanās dēļ jauno dalībvalstu pievienošanās Šengenas zonai varētu notikt ne ātrāk kā 2008.gada beigās – gadu vēlāk, nekā bija plānots iepriekš.

SISone4ALL ieviešana ļautu robežkontroli uz jauno dalībvalstu iekšējām robežām atcelt pēc iespējas ātrāk, kas ir Latvijas galvenā prioritāte, tāpēc Latvija Viļņā atbalstīja SISone4ALL izveidi kā līdzekli, kas ļautu sasniegt šo politisko mērķi. „Ir apsveicama jauno dalībvalstu vienotība jautājumā par Šengenas zonas paplašināšanu, lai nodrošinātu brīvu preču, pakalpojumu un iedzīvotāju kustību, kas skar ikviena Eiropas iedzīvotāja intereses,” norāda iekšlietu ministrs Ivars Godmanis.

Vienlaikus Latvija aicina paralēli turpināt darbu pie SIS II izveides saskaņā ar pārplānoto SIS II projekta plānu. Saskaņā ar to jauno dalībvalstu tehniskā integrācija SIS II sistēmā varētu notikt ne ātrāk kā 2008.gada rudenī, līdz ar to pievienošanās Šengenas zonai būtu iespējama ne ātrāk kā 2008.gada beigās.

Galīgais lēmums par SISone4ALL izveidi tiks pieņemts šā gada 4.- 5.decembra ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomē.

Oktobra sākumā atbalstu Portugāles priekšlikumam izteica ES Tieslietu un iekšlietu ministru padome. Oktobra vidū Portugālē tikās SIS II tehniskie eksperti, lai detalizēti pārrunātu tehniskās iespējas paplašināt esošo SIS I +, un secināja, ka no tehniskā viedokļa projekts ir īstenojams. 25.oktobrī Slovēnijā arī jauno ES dalībvalstu iekšlietu ministri, neskatoties uz paustajām bažām par SISone4ALL tehniskajiem aspektiem, finansiālajiem ieguldījumiem, kā arī iespēju Portugāles priekšlikumu realizēt noteiktajā laika grafikā, vienojās par atbalstu Portugāles priekšlikumam.

Sanāksmē piedalījās deviņu jauno dalībvalstu iekšlietu ministri, izņemot Kipru. Latviju Viļņā pārstāv iekšlietu ministrs Ivars Godmanis, Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece Ilze Pētersone, Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departamenta (ELSSD) direktore Tija Rinmane un (ELSSD) Šengenas novērtēšanas nodaļas vadītāja Liene Simsone.


Sagatavoja:
Preses un sabiedrisko attiecību departaments
tālrunis 7219213
fakss 7219030
e-pasts: presescentrs@iem.gov.lv


Atpakaļ