Par bezvīzu režīma ieviešanu Latvijas nepilsoņiem, ceļojot ES dalībvalstīs

Šodien, 4.decembrī, Ministru kabineta ārkārtas sēdē Iekšlietu ministrijas informatīvā ziņojuma „Par ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2006.gada 4. - 5.decembra sanāksmē izskatāmajiem Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem” ietvaros tika aplūkoti vairāki ar migrācijas jomu saistītie jautājumi, tai skaitā par bezvīzu režīma ieviešanu Latvijas Republikas nepilsoņiem, viņiem ceļojot Eiropas Savienības dalībvalstīs.
Šodien, 4.decembrī, Ministru kabineta ārkārtas sēdē Iekšlietu ministrijas informatīvā ziņojuma „Par ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2006.gada 4. - 5.decembra sanāksmē izskatāmajiem Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem” ietvaros tika aplūkoti vairāki ar migrācijas jomu saistītie jautājumi, tai skaitā par bezvīzu režīma ieviešanu Latvijas Republikas nepilsoņiem, viņiem ceļojot Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Ziņojumā teikts, ka ES Tieslietu un iekšlietu ministru darba kārtībā politiskas vienošanās panākšanai ir iekļauts arī Padomes regulas projekts, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 539/2001, un kas paredz vairākas izmaiņas, no kurām Latvijai būtiskākais ir nosacījums, kas paredz automātiski atbrīvot no vīzas prasības personas bez pilsonības, kuras pastāvīgi uzturas kādā no dalībvalstīm un viņām ir šīs dalībvalsts izdots ceļošanas dokuments. Minētā personu kategorija ietver Latvijas nepilsoņus, kas nozīmē, ka līdz ar Regulas spēkā stāšanos 2007.gada sākumā Latvijas nepilsoņi būs atbrīvoti no vīzas prasības ceļošanai Eiropas Savienības ietvaros.

Diana Bogdanova
PMLP Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
tlr.: 7219185; mob.tlr.: 26435463
diana.bogdanova@pmlp.gov.lv


Atpakaļ